Doorgaan naar artikel

NPPL bundelt ervaringen met precisiespuiten

Foto: Ton Kastermans

Foto: Ton Kastermans

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) heeft een digitaal dashboard over precisiespuiten ontwikkeld.

Daarop bundelt de proeftuin de beschikbare informatie over variabel doseren van bodemherbiciden, variabel doseren van fungiciden en variabel loofdoden. Behalve over de techniek gaat het ook om concrete ervaringen van akkerbouwers.

Geen plug and play

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play blijkt veelal geen sprake. Via dit en volgende dashboards wil NPPL praktijkervaringen, resultaten uit praktijkproeven en uit onderzoeken met nieuwe technieken zo snel mogelijk overzichtelijk bij boeren brengen.

Beheer
WP Admin