Doorgaan naar artikel

NPPL: verbeterslag bodemscans pH-waarden nodig

Foto: Jan Willem Schouten

Foto: Jan Willem Schouten

Aeres Hogeschool vergeleek vijf sensorsystemen voor bodemscans. Daaruit blijkt dat het aantal fouten voor verschillende waarden klein is. Voor de nauwkeurigheid van pH-waarden is daarentegen nog wel een verbeterslag nodig.

Bodemscans kunnen telers waardevolle informatie geven, maar er is nog weinig inzicht in hoe bruikbaar ze precies zijn. Deelnemers van de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) zijn al langer op zoek naar meer inzicht in verschillende soorten bodemscans. Deze kunnen onder meer bruikbare informatie opleveren voor precisielandbouw. Er zijn echter diverse leveranciers voor bodemscans, die allemaal weer ander sensorsysteem gebruiken.

In 2018 werden bodemscans op een soortgelijke manier vergeleken op een redelijk uniform perceel met zavelachtige grond in Ens (Flevoland). Eind 2020 volgt een derde rapportage. Op basis daarvan maken onderzoekers uitgebreide analyses. Zij verwachten dat deze aan het einde van dit jaar afgerond zijn.

Weinig absolute fouten in sensorsytemen

De onderzoekers concluderen na deze tweede test, deze keer op een perceel kleigrond met tarwestoppel in Slootdorp (Noord-Holland), dat de absolute fouten bij het meten van pH-waarden, organische stoffen en het lutumgehalte klein zijn. Net als vorige keer zijn deze systemen vergeleken:

  1. Passieve Gamma Bodemscanner van Loonstra & van der Weide
  2. Veris MSP3 van Vantage Agrometius
  3. BioScope remote sensing van Bioscope
  4. SoilXplorer van CNH
  5. Dualem 21 S van Soil Masters

Een chemisch laboratorium heeft de referentiewaarden voor de vergelijking opgesteld, dat in totaal 48 bodemmonsters gebruikte.

Veris en Gamma Bodemscanner meest naukeurig

Onderzoekers concludeerden dat met name het Veris-systeem (EC-, NIR en pH-sensor) en de gammastraling-sensor van Loonstra & Van der Weide als meest nauwkeurige uit de test komen, met een klein verschil in het voordeel van het Veris-systeem.

Op gebied van lutum-kaarten scoren de twee systemen vergelijkbaar. Bij organische stoffen en pH-waarden doet Veris het beter. Volgens de onderzoekers scoren de andere drie systemen minder goed, met de kanttekening dat deze sensoren niet allemaal ontworpen zijn voor het bepalen van pH, organische stoffen of lutum.

Het valt onderzoekers daarnaast op dat met het remote sensing systeem van het bedrijf BioScope ook redelijke goede lutumkaarten gemaakt kunnen worden.

pH-kaarten moeten beter

Bij het meten van organische stoffen, pH-waarden en lutum, werden over het algemeen de minst nauwkeurige resultaten behaald bij de pH-kaarten. De onderzoekers melden dat hiermee in zijn algemeenheid nog een verbeterslag nodig is. Uiteindelijk worden de drie verschillende rapportages naast elkaar gelegd, waarna een analyse tussen de systemen volgt.

Beheer
WP Admin