Nu actie nodig op Green Deal

15-07 | |
Meedendorp
Peter Meedendorp Portefeuillehouder Internationaal bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
De Green Deal vraagt om een vermindering in het gebruik van chemische gewasbescherming. - Foto: Henk Riswick
De Green Deal vraagt om een vermindering in het gebruik van chemische gewasbescherming. - Foto: Henk Riswick

De Europese Green Deal stelt de landbouw voor grote uitdagingen. Zonder passende ondersteuning zijn die voor jonge boeren niet haalbaar, stelt Peter Meedendorp.

De in 2019 gepresenteerde Europese Green Deal sijpelt langzaam door in Brusselse regelgeving. Deze visie voor een duurzamer voedselsysteem is zowel door de Raad van de EU als door het Europees parlement ondersteund, en dus een blijvertje. De Europese Commissie stelt in haar visie stevige doelstellingen vast voor de land- en tuinbouw om het Europese continent klimaatneutraal te maken.

Green Deal vraagt veel van boeren

Echter, deze Green Deal baart het NAJK zorgen. Als jonge boeren en tuinders van Nederland zien we de uitdagingen en de doelstellingen die op ons afkomen. Deze doelstellingen zijn fors en komen hard aan op veel boerenerven. Hoewel het NAJK, net als de Europese Commissie, voor een robuust voedselsysteem staat, vraagt de Green Deal veel van de boeren van de toekomst. Jonge boeren die de klimaatregels moeten uitvoeren krijgen van Brussel nauwelijks ondersteuning. Als er niets gebeurt, neemt het aantal boeren alleen maar af.

Tijd om iets terug te vragen! Daarom hebben wij als NAJK het actieplan Green Deal opgesteld om daar verandering in te brengen. Het actieplan moet je zien als randvoorwaarden. Het schetst een framewerk om überhaupt aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Het eerste actieplan is inmiddels uitgedeeld aan Europarlementariër Peter van Dalen, tijdens een bezoek aan een jonge boer in de Betuwe. In het actieplan staan enkele suggesties voor het Europese beleid om jonge boeren en tuinders te helpen, anders zou het uitvoeren van de Green Deal onhaalbaar zijn. Een aantal punten zal ik er even kort uitlichten.

Koolstoflandbouw vormt een belangrijk speerpunt van de Green Deal. Koolstof vastleggen in de bodem is echter onzeker en een kwestie van lange adem. Dit risico kun je niet alleen bij de boer op het bord leggen. Als de markt geen financiële zekerheid kan bieden, moet de overheid hiervoor garant staan.

Vermindering van chemische gewasbescherming

Ook vraagt de Green Deal om een vermindering in het gebruik van chemische gewasbescherming. Dit kan alleen als er alternatieve methodes beschikbaar zijn. Deze kunnen makkelijker ontwikkeld worden door de toelating van nieuwe veredelingstechnieken. Ook moeten de beoordelingsprocedures van gewasbescherming efficiënter en goedkoper, om zo duurzame bestrijdingsmiddelen sneller een toelating te geven. Daarom pleit het actieplan voor meer capaciteit bij de Efsa, de Europese toelatingsinstantie.

Verder is het van belang dat het gelijke speelveld binnen de Europese interne markt bewaard blijft. Hiervoor is het essentieel dat er een heffing komt op importproducten uit derde landen die onder lagere standaarden zijn geproduceerd. Anders is het voor Europese boeren niet eerlijk en verslechtert onze concurrentiepositie, en daarmee de kans om te verduurzamen. Dit wordt alleen maar belangrijker nu de productieregels binnen de EU strenger worden. Ook is het van belang dat producten met dierenwelzijnsetikettering, zoals BeterLeven, in de hele EU te verkopen zijn en niet alleen in Nederland. De meerprijs die wij nodig hebben, moet te halen zijn binnen de hele interne markt. Labels moeten de jonge boer niet beperken tot de nationale markt.

Proactief zijn

Nu de aandacht in Nederland vooral bij stikstof en nitraat ligt, is de Green Deal een beetje naar de achtergrond verschoven. Echter, zowel stikstof al nitraat vinden ook hun oorsprong in Brussel. Laten we niet dezelfde fouten maken als bij die dossiers en nu goed proactief, bij het begin van de besluitvorming, aanwezig zijn. Als dit debat binnen de sector nu naar de achtergrond verdwijnt, verliezen we de grip op de uitwerking van deze doelstellingen. En die uitwerking gaat bepalen of het aantal jonge boeren in Europa nog verder gaat dalen of niet. Iets wat we niet alleen aan de schrijvers van de Green Deal moeten overlaten.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLBBeheer