Doorgaan naar artikel

Nultolerantie bij exportkeuring stopt half oktober

Slachtzeugen worden verzameld voor export naar Duitsland. - Foto: Bert Jansen premium

Slachtzeugen worden verzameld voor export naar Duitsland. - Foto: Bert Jansen

Een principe-akkoord moet het mogelijk maken om dieren met een lichte beschadiging te exporteren.

De nultolerantie bij het keuren van exportvee stopt per 14 oktober, meldt voorzitter Helma Lodders van Vee & Logistiek Nederland. Er is een principe-akkoord over het protocol dat het mogelijk moet maken om dieren met een lichte beschadiging toch te kunnen exporteren. Vorige week zei demissionair landbouwminister Carola Schouten al dat ze er vertrouwen in had dat er op korte termijn een oplossing zou komen. Varkenshoudersorganisatie POV en Vee&Logistiek zijn positief.

Nultolerantie

Op dit moment hanteert de NVWA een nultolerantie. Als gevolg van nieuwe Europese regels worden dieren met lichte verwondingen, zoals een schaafwond, nu niet toegelaten op transport terwijl dat volgens de richtsnoeren toch zou mogen. Dit betekent dat slachtwaardige dieren niet afgevoerd mogen worden van bedrijven.

Protocol voor lichtgewonde of zieke dieren

Het ministerie heeft met de sector afgesproken dat de zij een protocol opstellen voor het vervoeren van lichtgewonde of zieke dieren, maar waarvoor het vervoer geen extra lijden veroorzaakt. Op basis van dit protocol zou de NVWA het transport van deze dieren toch kunnen certificeren voor export.

POV meldt dat het vastgestelde protocol aansluit op de EU-richtsnoeren. “Het beschrijft dat uitsluitend transportwaardige dieren op transport (export en binnenland) gaan, en hoe invulling gegeven wordt aan transport van dieren die volgens de EU-richtsnoeren ‘onder voorwaarden’ vervoerd mogen worden”, aldus POV. Details worden later bekendgemaakt.

De invoering van de Europese richtsnoeren voor nationaal transport is met een maand uitgesteld naar 1 november. POV vindt het van groot belang dat transport van niet-transportwaardige dieren wordt aangepakt. De organisatie vindt het van gezamenlijk belang om te werken volgens de EU-richtsnoeren.

Terugkoppeling bij overtredingen versnellen

De Tweede Kamer stemde dinsdag voor twee moties van Caroline van der Plas (BBB) om de terugkoppeling van overtredingen bij diertransporten te versnellen. De Kamer wil dat de procedure op dit gebied wordt aangepast, zodat ondernemers direct op de hoogte zijn van de overtreding en de aankondiging van een bestuurlijke boete, zodat ze gelegenheid hebben om binnen de wettelijke termijn bezwaar te maken. Nu komen bestuurlijke boetes gemiddeld zes maanden na de overtreding bij de ondernemers aan, aldus Van der Plas. Zo gaat er volgens haar geen preventie- of leereffect vanuit en kan een ondernemer pas heel laat bezwaar maken.

De Kamer wil tevens dat er met buitenlandse veterinaire autoriteiten wordt afgesproken dat eventuele overtredingen binnen vier weken worden teruggekoppeld, zodat de betrokken ondernemer maatregelen kan treffen.

Een motie van BBB waarin de overheid wordt gevraagd om samen met de sector naar een oplossing te zoeken voor het doden van niet transport-waardige, maar wel slachtwaardige varkens op het erf, haalde geen meerderheid. Schouten reageerde tijdens het debat al dat de ontwikkeling en inzet van een mobiele dodingsunit voor varkens de verantwoordelijkheid van de sector is.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin