NVM: transacties varkenshouderijen fors gedaald

08-10-2020 | Laatste update op 04-02 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Het aantal transacties in de varkenshouderij is in het eerste halfjaar van 2020 flink gedaald.

NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk verkocht tot nog toe ‘slechts’ 9 bedrijven, tegenover 35 verkochte bedrijven in 2019. Ondertussen stagneren de prijzen van landbouwgrond – met name van bouwland – terwijl de prijs voor een hectare grasland licht herstel toont. Dat blijkt uit het marktonderzoek ‘Vastgoedmarkt in beeld’, dat NVM extra uitvoerde vanwege de impact van Covid-19 op de markt in de eerste 6 maanden van dit jaar.

Varkenshouders wachten af

De fors lagere verkoop van varkensbedrijven wordt veroorzaakt door de saneringsmaatregelen in de varkenshouderij, waardoor kopers en verkopers afwachtend zijn geworden, volgens agrarisch NVM-makelaar Ard Klijsen. Al jaren neemt het aantal varkenshouderijen af, waardoor ook steeds minder bedrijven worden verkocht. Door de varkenspest in China lagen de varkensprijzen in 2019 hoog, maar in 2020 zijn de prijzen voor varkens door corona aan het dalen, volgens de NVM. Mede door het sluiten van een aantal slachthuizen staan de prijzen van varkens onder druk.

Grondprijs onder druk, grasland herstelt licht

De gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond is in het eerste halfjaar uitgekomen op € 63.300. Vooral in het tweede kwartaal daalde de prijs met bijna 4% sterk. “Deze daling is toe te schrijven aan de onzekerheid rondom de stikstofproblematiek en aan de economische gevolgen van Covid-19”, stelt Klijsen. Bouwland is nagenoeg even duur gebleven (€ 70.900) als in 2019, maar de prijzen dalen inmiddels al 3 kwartalen achter elkaar. Grasland toonde ondanks alle onzekerheid een licht herstel van 3% ten opzichte van vorig jaar, tot gemiddeld € 58.300 per hectare.

Vooral grote melkveehouderijen verkocht

In 2020 zijn tot nu toe 34 melkveehouderijen verkocht voor gemiddeld € 3 miljoen. “Dat is relatief duur en is veroorzaakt doordat er relatief veel grond mee verkocht is, gemiddeld 42 hectare. Het aantal aangeboden melkveehouderijen bleef de afgelopen jaren stabiel rond de 115 bedrijven. In 2020 zijn tot nu toe 11 glastuinbouwbedrijven verkocht door een NVM-makelaar, vorig jaar waren dat er 20.

Bedrijfsbeëindiging

In de afgelopen 5 jaar is ongeveer 60% van de agrarische bedrijven verkocht door bedrijfsbeëindiging. Bij melkveehouderijen was dat 70%. Ongeveer een kwart is verkocht omdat een onderdeel van het bedrijf of grond werd afgestoten. Verplaatsing binnen Nederland was bij ruim 10% van de bedrijven de reden van verkoop. Opvallend is dat steeds minder van de verkochte bedrijven gekocht worden door een agrariër. In 2015 was dit 62%, in 2020 nog 51%.

Steeds meer bedrijven worden gekocht door particulieren, in 2020 ligt dit percentage tot nog toe op 16%. Klijsen: “Zij stappen in met een herbestemmingsplan om op het voormalige boerenbedrijf te gaan wonen.” De bedrijfsgebouwen of stallen die in zo’n geval overbodig zijn, worden dan vaak gesloopt. Glastuinbouwbedrijven, varkenshouderijen en tuinbouwbedrijven worden nog relatief vaak gekocht door tuinbouwers. Kalverhouderijen worden steeds vaker gekocht door particulieren.

Essink
Stefan Essink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.