NVP: opkoopregeling is verdrijving veehouderij

De NVP vindt dat geld voor de opkoopregeling beter kan worden ingezet voor innovatie en emissiereductie.

De gebiedsgerichte opkoop veehouderijen lijkt vooral gericht op het uit Nederland verdrijven van de veehouderij. Dat vindt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Volgens de NVP zou het overheidsgeld beter kunnen worden ingezet voor innovatie en emissiereductie.

Het ministerie heeft € 350 miljoen beschikbaar waarmee provincies bedrijven kunnen opkopen met het doel de stikstofbelasting om natuurgebieden te verminderen.

Lees ook: Eerste 100 miljoen voor opkoop veehouderij

Onteigening

De NVP zegt dat onteigening uiteindelijk ook in stelling kan worden gebracht bij de gerichte provinciale opkoop. “Funest voor de landbouw is dat in de regeling geen enkele flexibiliteit zit om een positieve dynamiek te creëren, gericht op verduurzaming van het platteland, het blokkeert logische verplaatsingen”, aldus de NVP, die daar nog aan toevoegt dat de waarde van de stikstofruimte niet wordt meegenomen in de taxaties.

De NVP is niet te spreken over het verbod voor veehouders die aan de regeling deelnemen, om elders een veehouderij te beginnen. Volgens de NVP stuiten belangenbehartigers keer op keer op een ‘politieke muur van onwil’.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

De opkoopregeling voor de provincies maakt geen onderdeel uit van de wet stikstofreductie en natuurverbetering die dit najaar nog in de Tweede Kamer aan de orde komt. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond toont zich kritisch op het plan om te zorgen dat in 2030 in de helft van het stikstofgevoelige natuurareaal de stikstofbelasting zo ver is teruggebracht dat er geen schadelijk effect meer optreedt.

Melkveehoudersvakbond: eerst PAS-melders legaliseren

Volgens de NMV wordt de vermindering van de stikstofemissie te eenzijdig afgeschoven op de landbouw. Bovendien wil de NMV dat er eerst een oplossing komt voor PAS-melders en andere knelgevallen. “Geen reductielevering zolang de PAS-melders niet gelegaliseerd zijn”, zegt de NMV

Volgens de melkveehoudersvakbond doet het ministerie continu een beroep op de veehouders om mee te denken over stikstofreductie op gebied van mest, voer en weidegang. NMV zegt dat de sector veel handreikingen heeft gedaan. “Niets daarvan wordt aangenomen of overgenomen. We hebben geen enkele toezegging dat maatregelen daadwerkelijk niet doorgevoerd worden als daar geen draagvlak voor is.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.