NVWA bezorgd over dierenwelzijn vleeskuikens

05-08-2020 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

De naleving van de dierenwelzijnsregels in de vleeskuikenhouderij is een punt van zorg, meldt inspectiedienst NVWA.

Bij willekeurige controles op 91 van de 734 Nederlandse vleeskuikenbedrijven in 2019 zijn op 38 bedrijven (42%) overtredingen vastgesteld. Het betreft zowel fysieke als administratieve tekortkomingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) schrijft in een bericht dat het naleven van de regels in de vleespluimveehouderij een punt van zorg is.

Meer toezicht en controles op vleeskuikenhouderijen en slachterijen

Om de naleving te verbeteren, zet de NVWA het toezicht door bedrijfsinspecties, administratieve handhaving en controles op slachthuizen komende jaren voort.

De NVWA geeft een overzicht van de vastgestelde overtredingen, zoals het niet naleven van de regels voor licht in de stallen en een slechte kwaliteit van het strooisel of het houden van te veel kuikens in de stallen. Ook is informatie over de slachtgewichten en voetzoolleasies bij kuikens niet goed bijgehouden door de boeren.

Controle op verwondingen in slachterij

De NVWA heeft 301 schriftelijke waarschuwingen en 118 bestuurlijke boetes uitgedeeld voor afwijkingen die zijn geconstateerd in de slachterij en verband houden met slecht dierenwelzijn in de stal. De inspecteurs letten dan op voetzoollaesies en verwondingen bij de aangevoerde slachtkuikens.

In totaal kregen 189 vleeskuikenbedrijven een waarschuwing of boete van de NVWA, dat is 26% van de bedrijven. Jaarlijks krijgen slachterijen ruim 15.000 Nederlandse koppels vleeskuikens aan de haak.

I&R in de pluimveehouderij

In het afgelopen jaar heeft de NVWA tevens 68 reguliere- en 26 herinspecties gedaan van naleving van de identificatie- en registratieregels (I&R) in de pluimveehouderij als geheel. Bij de reguliere inspecties bleek 15% van de boeren zich aan de I&R-regels te houden. Bij herinspecties steeg het percentage naar 85.

De meest gemaakte overtredingen zijn: meldingen buiten de termijn doorgegeven, het onjuiste staloppervlak geregistreerd en aan- en afvoer niet gemeld. Dit betrof een risicogerichte controle, zodat de uitkomsten niet maatgevend zijn voor de hele pluimveesector.

Vleeskuikenhouderij zorgenkindje van agrarische sector

De vleeskuikenhouderij trekt al langer de aandacht van de NVWA. Begin 2018 stelde de dienst ook al dat de vleeskuikenhouderij de welzijnsregels onvoldoende naleeft. Begin dit jaar maakte de NVWA bekend dat het gaat controleren of vleeskuikenhouders ernst maken met de plannen voor minder voetzoolzweren bij hun dieren.

Meer prijsinformatie over vleeskuikens vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur


Beheer