NVWA: diervoerketen veilig, maar risico’s aanwezig

23-12-2019 | |
Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890
Foto: Peter Roek

De Nederlandse diervoederketen produceert in het algemeen veilig veevoer. Dat komt doordat het stelsel van wetgeving, toezicht en private kwaliteitsborging werkt. Desondanks zijn er risico’s die de veiligheid van diervoer in gevaar brengen.

Dat stelt NVWA naar aanleiding van een integrale ketenanalyse die de voedsel- en warenautoriteit vrijdag 20 december publiceerde.

Hoge mate van zelfregulering

Risico’s worden over het algemeen goed beheerst, staat in de ketenanalyse. De diervoedersector heeft een hoge mate van zelfregulering. Private kwaliteitssystemen, zoals GMP+ International en SecureFeed, spelen hierbij een belangrijke rol.

Meer dan 90% van de industriële productiebedrijven is aangesloten bij een of meer van deze systemen en bijna het volledige volume (95%) van diervoederafzet in Nederland wordt door middel van deze systemen beheerst.

Lees ook: Helft van gezondheidsclaims bij diervoer ondeugdelijk

Zelf mengen van voer is een risico

Een risico dat de NVWA, ondanks de regulering, noemt is het zelf mengen van voer op veebedrijven. Door bijvoorbeeld het gebrek aan homogeniteit of versleping van gemedicineerd diervoer ontstaan extra risico‘s.

Doordat dit mengen op de veebedrijven buiten de reguliere diervoerproductiestromen gebeurt, is er weinig zich op de borging van risico’s bij zelf mengen. NVWA is dan ook gestart met het beter in beeld brengen van zelfmengers.

Nieuwe grondstoffen als insectenmeel en algen

Een ander risico dat de NVWA constateert is de verandering van handel in grondstoffenstromen, zowel in geografische oorsprong als productsoort. De organisatie verwacht dat de handel in grondstoffen voor diervoeder verschuift en complexer wordt.

Nieuwe grondstoffenbronnen zoals insectenmeel en algen hebben soms onbekende risico‘s. Deze nieuwe grondstoffenbronnen komen in beeld omdat de beschikbaarheid van de gebruikte grondstoffen onder druk komt te staan, aldus de Autoriteit.

Handel in meerdere stromen risicovol

Bedrijven die in meerdere verschillende stromen handelen en/of ze verwerken vormen ook een risico. Zij zijn bijvoorbeeld actief in zowel levensmiddelen/reststromen, diervoeder, vergisting en/of afval verwerken. Uit opsporingsonderzoek is gebleken dat bedrijven producten die bestemd zijn voor vergisting of afval soms toch als diervoeder gebruiken of verkopen.

De handel in stromen met verschillende bestemmingen introduceert volgens de NVWA dan ook nieuwe gelegenheden tot fraude. De NVWA heeft het toezicht op de verwerking van rest- en schadepartijen geïntensiveerd.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kloosterman
Meer over


Beheer