NVWA gaat extra controleren tijdens uitrijden mest

14-02-2020 | Laatste update op 14-01 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de komende weken extra inspecties uitvoeren om te controleren of boeren zich aan de regels houden.

Vanaf 16 februari mag weer drijfmest uitgereden worden op bouw- en grasland. De controles zijn erop gericht of niet onnodig stikstof uit mest in de omgeving terechtkomt, schrijft NVWA. Inspecteurs controleren of niet te vroeg mest wordt uitgereden en of boeren zich aan de regels voor het emissiearm uitrijden houden.

Regels uitrijden mest in acht nemen

Boeren moeten aan kunnen tonen dat met de sleepvoet geïnjecteerde mest met water verdund is. Ook moet vaste mest of zuiveringsslib op bouwland in maximaal twee direct opeenvolgende werkgangen worden aangewend en ondergewerkt. Vloeibare mest moet emissiearm worden aangewend met een bemester die volledig tot de grond gesloten is en die de mest in de grond injecteert of vermengt.

Een overtreding levert een proces-verbaal op en kan leiden tot een korting op de betaling uit het GLB.

Purmer
Marleen Purmer Redacteur
Meer overBeheer