NVWA: geknoei met bestrijdingsmiddel harder straffen

03-08-2020 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) gaat harder optreden tegen overtredingen met gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De NVWA richt zich hierbij op gebruikers en verkopers van de middelen.

Eind mei meldde de NVWA dat slechts 67% van de telers met een buitenteelt zich in 2019 aan de regels hield bij het bespuiten van gewassen. In 2016 was dat nog 80%. Buitenteelten zijn gewassen die in de open lucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruit en sierteelt. Daarom verscherpt de NVWA de controle op gewasbeschermingsmiddelen. Het nieuwe beleid gaat 17 augustus in.

Zwaarder straffen

Bij het bepalen van de straf kijkt de NVWA naar de ernst van de overtreding en in hoeverre er gevaar is ontstaan voor mens, dier of milieu. Bepaalde overtredingen worden zwaarder bestraft dan voorheen. Ook gaat de NVWA eerder maatregelen opleggen.

De autoriteit gaat harder optreden tegen veelplegers. Bij meerdere overtredingen tegelijk worden boetes bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld als een teler geen gekeurde spuit gebruikt en ook nog een verboden middel gebruikt. De boetes kunnen door deze stapeling fors oplopen, stelt de NVWA.

Regels steeds strenger

De regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn de afgelopen jaren steeds strenger geworden. Telers moeten driftbeperkende technieken gebruiken om te voorkomen dat bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater terechtkomt.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer