NVWA heeft pluimveeslachterijen niet te streng gecontroleerd

03-09-2020 | Laatste update op 11-01 | |
Foto: Michel Zoeter
Foto: Michel Zoeter

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft pluimveeslachterijen terecht en goed gecontroleerd op de naleving van geldende Europese hygiëneregels.

Dit oordeelt de rechtbank in een zaak die Nepluvi, de vereniging van Nederlandse pluimveeslachters, had aangespannen. Aanleiding waren de boetes opgelegd aan zeven pluimveeslachterijen wegens het niet goed uitvoeren van de hygiëneregels; de NVWA had verontreinigingen op het kippenvlees aangetroffen; feces, gal en de inhoud van de krop.

Geen enkele zichtbare verontreiniging

Het verweer van de slachterijen was dat het bij machinaal uitnemen van de ingewanden onmogelijk is te voorkomen dat inhoud van het spijsverteringskanaal op het vlees terechtkomt en om alle zichtbare bezoedeling te verwijderen. De NVWA zou de regels te streng uitleggen en toepassen.

De rechtbank deed vorige week uitspraak. Hierin volgt de rechtbank de uitspraak van het Europese Hof, die door de rechtbank om interpretatie van de Europese hygiëneregels gevraagd, dat geen enkele zichtbare verontreiniging mag worden aangetroffen op het kippenvlees. Nepluvi heeft kennis genomen van de uitspraak en beraadt zich over in hoger beroep gaan.

Grote waarde hechten aan de voedselveiligheid

Het Europese Hof, dat vorig jaar september de vragen van de rechtbank beantwoordde, hecht bij de uitleg van de regels grote waarde aan de voedselveiligheid en een hoog niveau van bescherming van de consument. Bij de uitleg van wat onder het begrip verontreiniging valt, oordeelt het Hof dat dit zowel feces, gal als inhoud van de krop is. Het argument van de kippenslachterijen dat voor hen alleen een inspanningsverplichting geldt om te voorkomen dat er bij het slachten verontreiniging optreedt, volgt het Hof niet: het resultaat van het schoonmaakproces moet zijn dat er geen enkele zichtbare verontreiniging mag worden aangetroffen door de toezichthouders van de NVWA. Daarbij geldt een zogenoemde nultolerantienorm.

Europese Commissie

In de procedure bij het Hof hebben behalve de Nederlandse regering, ook de Deense, Duitse en Finse regering zich gevoegd. Ook heeft de Europese Commissie een standpunt ingenomen. In de procedure speelde namelijk ook een rol of de toezichthouders in de verschillende EU-landen de regels voor het slachten op dezelfde wijze uitleggen en controleren.

Bijleveld
Hans Bijleveld RedacteurBeheer