NVWA: insecten veilig voor diervoeder

19-02-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

Insecten die gekweekt worden op voormalige voedingsmiddelen kunnen veilig gebruikt worden als ingrediënt voor diervoeder. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA.

Uit het onderzoek blijkt dat mogelijke risico’s van op voedingsmiddelen gekweekte insecten als diervoer goed beheerst kunnen worden. Voorwaarde voor het veilig gebruik van de insecten is dat de insecten of de producten daarvan een kiemreducerende behandeling, bijvoorbeeld verhitting, krijgen.

Wetgeving omtrent insectenkweek aanpassen

Op dit moment mogen wettelijk gezien alleen dode insecten gevoerd worden aan vissen, schaaldieren en schelpdieren. Op basis van het onderzoek adviseert BuRO minister Schouten van LNV dan ook om in de Europese Commissie een voorstel te doen voor aanpassing van de wet- en regelgeving omtrent insectenkweek en het gebruik als diervoedergrondstof.

Het onderzoeksbureau ziet ook mogelijkheden om de substraten waarop de insecten worden gekweekt, uit te breiden met voedingsmiddelen die dierlijke onderdelen bevatten van niet-herkauwende dieren. Voorwaarden hiervoor zijn dat er ook een verhitting plaats moet vinden en dat de te voeren dieren geen herkauwers zijn. Daarnaast moet het niet-herkauwende dier dat gevoerd wordt met insecten niet overeenkomen met de niet-herkauwende diersoort in de voedingsresten waarop de insecten worden gekweekt.

Stimuleren kringlooplandbouw

Het ministerie van LNV had om het onderzoek gevraagd in het kader van het stimuleren van kringlooplandbouw. Het ministerie heeft de wens om de regels voor het gebruik van voedselreststromen in veevoer te verruimen. Insecten kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Het onderzoek richtte zich op vier verschillende insecten: larven van de zwarte soldaatvlieg, larven van de huisvlieg, meelwormen en kleine meelwormen

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kloosterman


Beheer