Doorgaan naar artikel

NVWA kan fraude niet aan

In juni hebben internationale opsporingsinstanties in een gecoördineerde actie onder leiding van Europol 1.346 ton aan illegale gewasbeschermingsmiddelen van de markt gehaald. Bij de actie waren 26 EU-landen betrokken, waaronder Nederland. Foto: Europol

In juni hebben internationale opsporingsinstanties in een gecoördineerde actie onder leiding van Europol 1.346 ton aan illegale gewasbeschermingsmiddelen van de markt gehaald. Bij de actie waren 26 EU-landen betrokken, waaronder Nederland. Foto: Europol

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet in staat om alle fraudezaken aan te pakken. “Het aanbod aan zaken is groter dan de capaciteit die beschikbaar is”, aldus de NVWA in het jaarplan 2021, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA (IOD-NVWA) levert jaarlijks 15 tot 20 opsporingsonderzoeken op, waarin ook onderzoeken zijn meegenomen die op verzoek van buitenlandse opsporingsinstanties worden gedaan.

Selectief

De NVWA-IOD moet selectief zijn bij het oppakken van fraudesignalen. Bij de afweging welke zaken wel en welke niet worden opgepakt gaat het om het te behalen effect en de risico’s voor publieke belangen zoals voedselveiligheid en milieu. “Van belang is niet zozeer de grootte, maar de impact die een zaak heeft en de mate waarin de NVWA en haar partners in staat zijn om effectief te kunnen interveniëren.”

Risicogericht toezicht

De kennis van de IOD wordt ook gebruikt bij het risicogericht toezicht. Dat betekent dat er meer controles en inspecties worden uitgevoerd bij sectoren of bedrijven waar een grotere kans op fraude of andere overtredingen wordt verwacht.

Capaciteit

De NVWA constateert dat de organisatie ‘onvoldoende in staat is haar maatschappelijke opdracht volledig waar te maken’. Maar uitbreiding van de capaciteit is daarvoor niet de (enige) oplossing, aldus de NVWA. Inspecteur-generaal Maarten Ruys van de NVWA zegt in zijn voorwoord bij het jaarplan dat er een betere balans moet komen tussen wat er van de NVWA wordt gevraagd en wat de dienst kan leveren.

Onzekerheden

Ruys zegt dat de NVWA volgend jaar veel onzekerheden tegemoet gaat. De gevolgen van de Covid-19-uitbraak en de brexit zijn nog ongewis. Daarbij komt dat de NVWA zelf organisatorisch in zwaar water zit. De veranderingen worden in kleine stappen doorgevoerd, zegt Ruys.

Speerpunten voor het komend jaar zijn een aantal nieuwe Europese regels op gebied van onder andere de plantgezondheid en de diergezondheid. Ook de Europese verordening op gebied van diergeneesmiddelen krijgt extra aandacht.

‘Continu in ontwikkeling’

“Het werk van de NVWA is continu in ontwikkeling, waardoor voortdurend afwegingen nodig zijn over wat maatschappelijk verwacht kan worden van de toezichthouder en welk risiconiveau voor de samenleving acceptabel is”, aldus het jaarplan.

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin