NVWA kreeg 81 (loze) meldingen varkenspest

De NVWA kreeg vorig jaar 81 meldingen van mogelijke varkenspest, Afrikaanse danwel klassieke. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2019, dat het ministerie van LNV naar buiten bracht.

Zoals bekend bleken alle monsters negatief. De meldingen komen van dierenartsen maar ook van boswachters en medewerkers van provincies en Rijkswaterstaat die een dood zwijn vinden. Bloedmonsters zijn binnen acht uur beoordeeld.

De vaakst aangetoonde, gemelde dierziekte is zoönotische salmonella bij pluimvee, met 32 positief geteste meldingen. Onderzoek in combinatie met de Gezondheidsdienst voor Dieren moet uitwijzen waar dit hoge en gestegen aantal door komt, aldus de NVWA. Vogelgriep (AI) werd vaker gemeld (132 keer), het aantal positieve gevallen was hiervan 2.

Listeria: zes doden

Zeker zes mensen zijn vorig jaar overleden aan de gevolgen van de listeriabacterie die in vleeswaren zat van vleeswarenmaker Offerman. Ook hebben twee vrouwen een miskraam gehad.

Tot nog toe was bekend dat listeria vorig najaar aan drie mensen het leven heeft gekost en dat een vrouw een miskraam had gehad. Maar volgens de NVWA heeft de bacterie meer slachtoffers gemaakt. In totaal zijn 35 mensen ziek geworden.

De listeriabacterie zat in vleeswaren die in een fabriek in Aalsmeer werden gesneden en verpakt. Toen de bron in oktober bekend was, werd de fabriek gesloten en haalden supermarktketens Aldi en Jumbo uit voorzorg alle voorverpakte vleeswaren van Offerman uit de schappen.

Het bedrijf had al langer te kampen met beheersing van de bacterie, zo blijkt uit het verslag van de NVWA, dat overigens de bedrijfsnaam niet noemt. De hoeveelheid was tot vorig jaar altijd onder de wettelijke norm. Er waren al verbeteringen doorgevoerd toen de alarmbellen afgingen. Intussen is een verbeterplan goedgekeurd is de productie voorzichtig weer opgestart.

Lees verder onder de tweet.

Voedselveiligheid

Bewaking van de voedselveiligheid vraagt veruit de meeste tijd en aandacht. De helft van de uren gaat daar in zitten. Dierenwelzijn staat met 8% veel lager op de ranglijst.

Bij voedselveiligheid krijgt de vleesketen veruit de meeste aandacht. Dat komt vooral door het zeer intensieve toezicht in grote slachthuizen, waar permanent een toezichthouder moet zijn. Bij pluimveeslachthuizen is de ‘toezichtsintensiteit’ 100%. Dat wil zeggen dat er permanent zonder uitzondering een controleur aanwezig is. Bij de roodvlees-slachthuizen is dat bijna net zo, met 98%.

Voor toezicht bij de slachthuizen zijn vorig jaar 71 buitenlandse dierenartsen aangenomen. Het doel was om 80 binnen te halen uit andere EU-landen.

Voedselintegriteit

De voedselveiligheid vraagt zoveel aandacht dat de zogeheten voedselintegriteit erbij inschiet. ‘Zo is er geen opsporingscapaciteit ingezet voor het toenemend aantal meldingen van fraude ten aanzien van voedselintegriteit (waaronder Beter Leven, fair trade, oorsprong), waarbij de veiligheid van het voedsel niet in het geding was’, aldus de Verantwoordingsrapportage die samen met het Jaarbeeld het jaarverslag vormt.

Voer mengen

Als aandachtspunt noemt NVWA de mogelijke risico’s bij veehouders die zelf voer mengen. Verder verwacht de toezichthouder dat de handel in voergrondstoffen complexer wordt. Traceerbaarheid verdient daardoor aandacht. ‘Voor de sector wordt het nog belangrijker om zeker te zijn van de herkomst, status en kwaliteit van de grondstoffen’. De keten zelf werkt volgens het verslag actief aan het ‘versterken van het fraudebewustzijn’, blijkt uit een ‘integrale ketenanalyse’.

Export gegroeid

Door toegenomen export moesten meer certificaten verleend worden. Er zijn 250.000 exportcertificaten geleverd voor plantaardige producten en 208.000 voor dierlijke producten en levend vee. Duitsland spant als bestemming de kroon met 98.900 zendingen. China staat op drie, net boven de Verenigde Staten. De export van varkensvlees naar China is vorig jaar verdrievoudigd.

NVWA heeft 7 mestintermediairs op de korrel

Mestintermediairs

Een van de aandachtspunten op het gebied van milieu is de mestwereld. De NVWA meldt dat bij 7 risicogericht geselecteerde mestintermediairs ‘een goede basis gelegd is voor dossieropbouw’, ofwel die heeft de NVWA in samenwerking met onder meer de politie op de korrel.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.