NVWA: minder overtredingen betekent niet dat slachthuizen zich beter aan regels houden

22-09 | |
Verwerken van vlees in een varkensslachterij. - Foto: ANP
Verwerken van vlees in een varkensslachterij. - Foto: ANP

Uit de Slachthuizenmonitor valt op te maken dat ondanks meer inspecties door de NVWA minder overtredingen zijn vastgesteld. In de monitor gaat het echter alleen om schriftelijke waarschuwingen en opgelegde boetes.

Het feit dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen jaar minder overtredingen heeft vastgesteld dan in 2022 betekent niet automatisch dat de slachthuizen zich afgelopen jaar beter aan de regels hebben gehouden. Dat laat de autoriteit weten in reactie op vragen van Food & Agribusiness naar aanleiding van de gepubliceerde Slachthuizenmonitor.

Uit de Slachthuizenmonitor valt op te maken dat ondanks meer inspecties minder overtredingen zijn vastgesteld. De NVWA geeft echter aan dat het in de monitor alleen gaat om schriftelijke waarschuwingen en opgelegde boetes. Dit is niet de enige manier waarop de NVWA wet- en regelgeving handhaaft.

Andere registratiewijze pluimveeslachterijen

Ook blijkt uit antwoorden van de NVWA dat het lastig is om trends vast te stellen op basis van de monitor. Zo is bij pluimveeslachterijen afgelopen jaar een andere registratiewijze ingevoerd waardoor er meer controlemomenten zijn meegeteld. Op basis van de monitor lijkt het of de pluimveeslachterijen zich afgelopen jaar flink hebben verbeterd, maar volgens de NVWA is het gemiddeld aantal overtredingen niet gewijzigd.

Overtredingen op vlak van dierenwelzijn

De monitor meldt ook overtredingen op het vlak van dierenwelzijn. Het kan hier gaan om hittestress, maar ook welzijnsproblemen die zich tijdens de slacht kunnen voordoen zoals fouten bij het aanhangen, bedwelmen, steken of verbloeden. Ook wat betreft deze cijfers is het volgens de NVWA moeilijk om slachthuizen te vergelijken. Geen slachthuis is gelijk en dat houdt volgens de organisatie in dat voor elk slachthuis de kritische punten, die beheerst moeten worden om alle processen te borgen, anders kunnen zijn. Hierdoor is het lastig om ze onderling te vergelijken, ook als ze precies dezelfde diergroep slachten.

Willem Veldman
Meer over


Beheer