NVWA: onderzoek verspreiding bruinrot via drainage

23-06-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vindt onderzoek nodig naar de vraag of pootaardappelen via de drainage besmet kunnen raken met bruinrot.

.

De theorie is dat in een droog jaar aardappelplanten zo diep wortelen dat ze bij de drainagebuizen kunnen komen. Op een laaggelegen perceel kan besmet oppervlaktewater terecht zijn gekomen in een drainagebuis.

Onvoldoende bekend over risico’s drainage

Er is nog onvoldoende bekend over de risico’s om drainage als besmettingsbron aan te wijzen, zegt een woordvoerder van de fytosanitaire autoriteit. “De NVWA doet bij een vondst van bruinrot traceringsonderzoek om de bron te achterhalen. Dat lukt niet in alle gevallen. Extra toetsing van een besmette partij uit oogst 2018 kon de rol van drainage niet bevestigen, maar ook niet ontkennen.”

Er is nog veel onduidelijk over het risico van besmetting via drainage, stelt de woordvoerder. “Juist daarom is onderzoek gewenst. Of laaggelegen gebieden meer risico geven op bruinrotbesmetting is niet op voorhand te zeggen.”

‘Onderzoek draagt bij aan meer kennis’

De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) staat positief tegenover een onderzoek, zegt Jan Gottschall, secretaris Pootaardappelen van de NAO. “Onderzoek doen kan een bijdragen leveren aan het verkrijgen van meer kennis hierover. Wij hebben hier nog nooit onderzoek naar gedaan.”

De LTO-werkgroep Pootaardappelen is terughoudend over zo’n onderzoek, zegt voorzitter Peter Berghuis. “We willen eerst een goede onderbouwing van het vermoeden van de NVWA.”

De NVWA meldde eind vorige week een nieuw geval van bruinrot in pootaardappelen. In december 2019 en maart 2020 zijn ook besmettingen gemeld.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer