Skip to content

NZO in hoger beroep om zuivelreclame

Updated on:
Nieuws
Food
Foto: ANP

Foto: ANP

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) tekent hoger beroep aan tegen onderdelen van een uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC).

Dat meldt de zuivelorganisatie op haar website. De commissie deed uitspraak naar aanleiding van 28 klachten die door Wakker Dier waren ingediend tegen de zuivelcampagne ‘Nederland draait op zuivel’. Hoewel de meeste klachten werden afgewezen, stelde de RCC de dierwelzijnsorganisatie 12 keer deels of geheel in het gelijk.

Meeste klachten over milieuaspecten zuivel

Wakker Dier verdeelde de klachten over 4 rubrieken: dierenwelzijn, milieuaspecten, gezondheid en economie. De meeste klachten hadden betrekking op uitingen ten aanzien van milieuaspecten verbonden aan de zuivelsector.

De reclamecommissie geeft aan dat in 5 van de 13 klachten sprake is van misleidende claims. Zo maakt zuivel niet per definitie onderdeel uit van een gezond en milieuvriendelijk voedingspatroon. Ook de claim dat zuivelproducten duurzaam zijn omdat ze in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum zijn opgenomen, gaat de toezichthouder te kort door de bocht.

Lees verder onder de video van de reclame

Leeftijd waarop koe wordt geslacht

Wat betreft de 8 klachten gerelateerd aan dierenwelzijnsuitingen adviseert de Reclame Code Commissie de NZO haar uitingen op 3 punten aan te passen. Zo heeft Wakker Dier volgens de RCC voldoende aannemelijk gemaakt dat niet de gezondheid van de koe, zoals in de campagne beweerd, maar bedrijfseconomische motieven voor het grootste deel bepalen op welke leeftijd een koe wordt geslacht.

Bovendien acht de RCCde claim dat alleen melk van gezonde koeien wordt opgehaald te absoluut. Ook melk van koeien met klauwproblemen en verhoogd celgetal wordt opgehaald, zo stelt Wakker Dier. De reclamecommissie is van mening dat consumenten een koe met dergelijke verschijnselen inderdaad als niet gezond kunnen beschouwen.

NZO wijzigt zuivelreclame deels

De commissie beveelt de NZO aan misleidende uitingen aan te passen en niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De NZO geeft aan haar uitingen deels te wijzigen. De belangenorganisatie is het echter op een aantal punten niet eens en tekent daarom hoger beroep aan.

Dat betreft onder meer het oordeel van de commissie over de leeftijd van koeien en het oordeel dat de zuivelindustrie niet mag zeggen dat zij uitsluitend melk van gezonde koeien verwerkt. Zo geeft de NZO aan dat volgens de wet alleen melk van gezonde koeien mag worden verwerkt.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin