NZO: stikstofplannen onrealistisch en onwenselijk

14-06 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

De nieuwste plannen van het kabinet om stikstof te reduceren zijn onrealistisch en onwenselijk. Dat stelt de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

De plannen ondermijnen volgens de NZO de toekomst van een vitale sterke bedrijfstak met een grote economische, maatschappelijke en sociale spilfunctie in het landelijk gebied. De organisatie vreest een kaalslag van het landelijk gebied.

In de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij (CTM) hebben melkveehouders, LTO Nederland, NAJK, Rabobank en de zuivelondernemingen (NZO) concrete voorstellen gedaan voor stikstofreductie. Deze voorstellen zijn doorgerekend door Wageningen Universiteit. Ze zijn volgens de NZO realistisch, uitvoerbaar en hebben draagvlak. Daarbij zouden ze perspectief bieden aan melkveehouders die willen investeren in duurzame oplossingen. Met deze plannen heeft het kabinet tot op heden niets gedaan. Nu de uitvoering van het kabinetsbeleid zich nadrukkelijk naar de provincies verplaatst, vraagt de NZO aan de provinciale bestuurders om deze concrete voorstellen in de gebiedsprocessen op te nemen. Ook roept de NZO de Tweede Kamer op om de sectorplannen op te nemen in de uitvoering van het kabinetsplan (NPLG).

‘Onrealistisch, onnodig en onacceptabel’

NZO-lid A-ware noemt de door de overheid gepresenteerde stikstofplannen in een statement op de eigen website naast onrealistisch ook onnodig en onacceptabel. De door stikstofminister Christianne van der Wal aangekondigde plannen zijn volgens de zuivelonderneming gebaseerd op onjuiste aannames, leveren niet het beoogde resultaat en hebben onacceptabele gevolgen voor de melkveehouderij en daarmee de voedselzekerheid en het landelijk gebied.

Willem Veldman


Beheer