Oeso hekelt landbouwsteun

Foto: ANP
Foto: ANP

Landbouwsubsidies nemen jaarlijks toe, maar zijn erg ineffectief en verstoren nog steeds de markten. Dat concludeert Oeso, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, in een zeer kritisch rapport over het landbouwbeleid in 54 landen.

De Oeso pleit voor afbouw van prijsinterventie en andere vormen van marktverstoring, wil dat inkomenssteun meer gericht wordt op die boeren die het echt nodig hebben en vindt dat de uitgaven veel meer gericht moeten zijn op innovatie.

€ 600 miljard per jaar

In totaal geven deze landen € 600 miljard per jaar uit aan landbouwondersteuning. Volgens de Oeso is de besteding van dat geld inefficiënt wat betreft inkomensondersteuning van boeren, onevenwichtig als het gaat om verdeling tussen grote en kleine producenten en bovendien niet duurzaam. Het beleid is ontoereikend voor de driedubbele uitdaging voor de wereldvoedselvoorziening die de Oeso ziet: voedsel voor een groeiende bevolking, inkomen voor producenten en duurzame productie.

Marktverstorend

Driekwart van de budgetten is gericht op individuele producenten. Ruim de helft van dat geld (€ 284 miljard) gaat naar prijsondersteuning en subsidies voor gebruik van kunstmest of energie. Dat is volgens de Oeso niet alleen marktverstorend, maar ook slecht voor het milieu en niet bevorderlijk voor de wereldvoedselzekerheid.

Binnen de Oeso-landen is steungeld goed voor 18% van de boereninkomens. De EU zit met 19% ongeveer op dat peil. Sinds 2000 is de manier van ondersteuning wel drastisch gewijzigd. Toen kwam nog bijna de helft in de vorm van marktondersteunende en -verstorende maatregelen, nu minder dan een vijfde. Dat is in lijn met aanbevelingen van de Oeso, die af wil van marktverstorende vormen van steun.

Positief én kritisch over Farm-to-Fark

De Oeso is in principe positief over de Farm-to-Fork-strategie van de Europese Commissie, die ondersteuning aan meer voorwaarden wil verbinden. Maar ze is ook kritisch. Zo is onduidelijk hoe de doelen de totale productiviteit en duurzaamheid beïnvloeden. Ook is er te weinig aandacht voor watermanagement, een onderwerp dat steeds belangrijker zal worden in de toekomst. Bovendien hekelt de Oeso de marktverstorende elementen die nog steeds in de voorstellen voor een nieuw GLB zitten. De organisatie is daarnaast bezorgd over de gedeeltelijke renationalisatie van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, wat verschillen tussen landen zal vergroten.

De studie betreft 54 landen, naast 37 Oeso-leden ook alle EU-landen die zelf geen lid zijn, plus 12 opkomende economieën.

Oppewal
Johan Oppewal RedacteurBeheer