Oeso tempert angst voor inflatie

31-05 | |
Vaccinatie tegen corona. Foto: ANP
Vaccinatie tegen corona. Foto: ANP

De wereldeconomie zal, geholpen door de vaccinaties tegen het coronavirus en het grote economische steunpakket van de Amerikaanse overheid, dit jaar iets sterker groeien dan eerder gedacht.

Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Volgens de Oeso zal de wereldeconomie dit jaar nu met 5,8% groeien, terwijl in maart nog werd gerekend op een groei met 5,6%. Voor volgend jaar wordt een groei van 4,4% voorzien, van een eerder voorspelde 4%. De organisatie zegt dat de mondiale economie nu weer terug is op het niveau van voor de pandemie. Voor de Europese Unie is het groeitempo dit jaar geraamd op 4,3% en volgend jaar op 4,4%. Afgelopen jaar kromp de economie in de EU 6,7%.

Geen angst voor inflatie

Er is volgens de Oeso geen reden om bang te zijn voor hoge inflatie en rente. De huidige toename van die beide factoren schrijft de organisatie toe aan tijdelijke verstoringen van de markt. Naar verwachting is dat effect tegen het eind van het jaar voorbij, als de productiecapaciteit genormaliseerd is en de consumptie van goederen en diensten weer beter in balans is. Omdat nog steeds veel mensen zonder werk zitten, wereldwijd, is een opgaande loon-prijs spiraal niet waarschijnlijk, aldus Oeso.

Verschillend tempo

Het economisch herstel in de wereld zal wel ongelijk verlopen in de wereld. In ontwikkelde landen waar vaccinatieprogramma’s sneller verlopen en overheden met grote steunpakketten komen, gaat het herstel harder. In veel ontwikkelingslanden waar vaccinaties minder vlot gaan en er beperkte financiële middelen voor overheidssteun zijn, gaat het herstel langzamer, aldus de Oeso.

Medeauteur: Johan Oppewal

ANP Algemeen Nederlands PersbureauBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen