Doorgaan naar artikel

Olie- en eiwitgewassen in Green Deal van belang

Foto: Canva

Foto: Canva

De Europese Commissie moet in haar klimaatvoorstellen (Green Deal) de teelt van olie- en eiwitgewassen meenemen. Dat dreigt nu niet te gebeuren, vrezen de Franse en Duitse telersbelangenorganisaties FOP en UFOP.

Het maatregelenpakket voor de omzetting van de Green Deal komt eind deze maand op tafel in Brussel. De voordelen van de teelt van olie- en proteïnegewassen als koolzaad en zonnebloemen zijn afgezien van de productie van biobrandstoffen duidelijk, menen de instanties. ‘Zo kan ook de vruchtwisseling daarmee worden verbeterd en komt er proteïnerijk GMO-vrij voedsel en veevoer beschikbaar, terwijl de import van ‘twijfelachtige importen’ kan worden vermeden’.

Beide instanties wijzen de telkens weer opbloeiende discussies dat voedselgewassen niet voor biobrandstof moeten worden gebruikt mordicus af. Dat zijn ‘meestal door emoties bepaalde discussies’. Er blijft een wereldwijd toereikende bevoorrading met landbouwgrondstoffen bestaan, menen FOP en UFOP.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin