Olieprijzen op weg naar boven door extreme kou in VS

Foto: Canva
Foto: Canva

De extreme vrieskou in Texas heeft vier raffinaderijen zo ernstig beschadigd dat het nog weken kan duren voordat ze weer in bedrijf kunnen.

In dit gebied van Amerika is de grootste productie van olie en gas en die kromp met bijna de helft, veel grote producenten hebben aangekondigd dat ze hun contractuele leveringsverplichtingen voor onbepaalde tijd niet kunnen nakomen. Mede door het extreme weer zijn volgens cijfers van het Amerikaanse energieagentschap de voorraden van ruwe olie de afgelopen week fors gekrompen. Als de productie achterblijft, kunnen de prijzen nog verder stijgen.

Verminderde vraag naar aardgas

De weersomslag vergeleken met vorige week zorgt voor een grote vraagvermindering naar aardgas, wat vooral merkbaar is op de dagmarkt. De prijs voor een kuub aardgas op de dagmarkt daalde de afgelopen weken met zo’n 4 cent, komende periode is kou op grote afstand van Europa.

Kortetermijnprijzen kunnen zich op het huidige niveau handhaven en zelfs nog licht dalen, op de langere termijn is stabiel tot licht dalend de verwachting.

Elektraprijsvorming in rustiger water

De financiële beurzen staan onder druk of stijgen wellicht minder snel dan we gewend zijn, waardoor de elektraprijzen van de langetermijncontracten niet zijn gestegen, maar zelfs licht zijn gedaald. De beurskoers beïnvloedt via de prijs van CO2-rechten de prijs voor elektra en daggas. Als de prijs van daggas laag is, wordt hiermee vaak elektra geproduceerd en hiervoor zijn minder emissierechten nodig dan voor de elektraproductie met kolen.

Nadat de kou uit Europa is verdwenen, onderging de koers van daggas een daling waardoor ook de elektracontracten en de CO2-emissierechten zijn gedaald. De kortetermijncontracten hebben door de gunstige weersomstandigheden een daling laten zien. Met de toenemende lengte van de dagen en sterkere lichtintensiteit, zal er ook meer zonne-energie zijn, wat kan leiden tot een structureel lagere koers.

De prijs voor de kortetermijncontracten kan de huidige koers vasthouden door stabiele weersomstandigheden en de langetermijncontracten kunnen dalen door een dalende prijs van daggas en een onder druk staande prijs voor CO2-emissierechten, is de verwachting.

Lees ook: Boeren in Texas in grote problemen door extreme koudegolf

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

de Bruijn
Sjors de Bruijn Analist energiebureau Nife

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.