Omgevingsdienst Twente gaat stoppers controleren

Foto: ANP - Foto: "Marcel van Hoorn"
Foto: ANP

De Omgevingsdienst Twente gaat controles uitvoeren bij de bedrijven die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling.

Het gaat hier om bedrijven die op basis van het Actieplan ammoniak jaren geleden hebben besloten te stoppen. Deze veehouders moeten vóór 1 januari 2020 gestopt zijn met hun pluimvee- of varkenstak, die niet voldeed aan het Besluit emissiearme huisvesting. Het gaat dus niet om bedrijven die op dit moment gebruik willen maken van de Saneringsregeling varkenshouderij waar bedrijven zich tot 15 januari 2020 voor kunnen opgeven.

De Omgevingsdienst Twente doet deze controles omdat de landelijke ‘stoppersregeling’, waarmee veehouders voldoende hadden aan alternatieve maatregelen om de uitstoot van ammoniak en fijn stof te verminderen, per 1 januari 2020 beëindigd is. Vanaf dit jaar moeten alle varkens- en pluimveebedrijven voldoen aan de wettelijke eisen voor emissiearme stallen.

Maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijn stof

Sinds 8 december 2005 zijn veehouderijen en andere agrarische bedrijven gebonden aan maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijn stof. Dit heeft tot doel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verminderen. Op grond hiervan werden veehouderijen geacht hun stalsystemen aan te passen.

Uitzondering

Daarop was een uitzondering voor veehouders die aangaven dat zij voor 1 januari 2020 zouden stoppen met het houden van pluimvee- en/of varkens, en waarvan de stallen niet voldeden aan de eisen voor emissiearme stallen. Voor de bedrijven van deze stoppers gold dat ze niet direct hun stallen hoefden aan te passen, maar alternatieve maatregelen moesten nemen om de ammoniakemissie te verminderen.

Dit gedoogbeleid viel onder het ‘Actieplan Ammoniak’. Vanaf 1 januari 2020 mogen stoppers wel doorgaan met varkens- of pluimveehouderij, maar alleen als zij voldoen aan de geldende wettelijke eisen.

Ervencoach helpt stoppers met toekomstplannen

In opdracht van gemeenten voert de Omgevingsdienst Twente vanaf 1 januari 2020 controles uit bij bedrijven die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling. Veehouders in de Twentse gemeenten kunnen een beroep doen op de hulp van een ervencoach. Deze coach helpt boeren bij hun toekomstplannen. De provincie Overijssel stelt deze ervencoaches beschikbaar.

Beukema
Eric Beukema Redacteur


Beheer