Omschakeling naar kringloop mondjesmaat

Werken volgens de principes van kringlooplandbouw, bijvoorbeeld door vanggewassen te zaaien om mineralen beter te benutten. - Foto: Hans Banus
Werken volgens de principes van kringlooplandbouw, bijvoorbeeld door vanggewassen te zaaien om mineralen beter te benutten. - Foto: Hans Banus

De omschakeling naar kringlooplandbouw komt mondjesmaat op gang en gaat nog jaren duren. Dat blijkt uit een overzicht dat landbouwminister Carola Schouten dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Schouten presenteerde in september 2018 de nota Waardevol en Verbonden, waarin ze haar kringloopvisie uiteenzette. Met de nota wilde Schouten een aanzet geven voor de verduurzaming van de land- en tuinbouw, gericht op de vermindering van het verlies aan grondstoffen en het sluiten van kringlopen, zoveel mogelijk binnen de regio.

Principes van de kringlooplandbouw

De minister zegt dat ze met partijen in de keten, kennisinstellingen en de experimenteergebieden (Achterhoek, De Peel, Twente, Flevoland, Noord-Nederland) werkt aan de ontwikkeling van een “set van indicatoren waarmee ondernemers zelf aan de slag kunnen om hun bedrijf in te richten naar de principes van de kringlooplandbouw.” Doel is dat boeren en tuinders aan de hand van de indicatoren op hun eigen bedrijf maatregelen kunnen nemen om kringlopen meer te sluiten, en stappen te zetten die ten goede komen aan biodiversiteit, klimaat, bodemgezondheid, water- en luchtkwaliteit.

Zorgen over haalbaarheid

Het is echter te vroeg om na ruim tweeënhalf jaar op basis van statistieken iets te zeggen over het bereikte resultaat. Dat is, verwacht de minister, pas over enkele jaren mogelijk.

Tegelijk constateert Schouten dat “het besef is gegroeid dat zonder meer doorgaan op het pad van productieverhoging en kostprijsverlaging in ecologisch en economisch opzicht niet vol te houden is.”

Tegelijk zijn er zorgen over de haalbaarheid. “Die zorgen begrijp ik heel goed, want als agrarisch ondernemers gaan werken in lijn met de visie, zullen zij een bedrijfsmodel dat gestoeld is op verdere intensivering gaandeweg moeten inruilen voor andere bedrijfsmodellen die zich nog moeten bewijzen.”

Kringlooplandbouw geen geïsoleerde opgave

Ook moet de kringlooplandbouw niet als een geïsoleerde opgave worden gezien. Maatregelen om de klimaatverandering het hoofd te bieden, de biodiversiteit te behouden en te herstellen, en de staat van de natuur te verbeteren, moeten wat de minister betreft hand in hand gaan met de omschakeling naar kringlooplandbouw. Bij elke volgende stap is het van belang dat de maatschappij voor ogen houdt dat de koers ook voor volgende generaties vol is te houden.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer