Omzet en productie in voedingsmiddelenindustrie dalen

09-09 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De omzet in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie daalde in juli 2022 licht ten opzichte van vorige maand.

Ook de productie daalt. Dat blijkt uit indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor deze maand berekende zij een omzetindex van 133 punten (100 = 2015). In juni bereikte de omzet in de voedingsmiddelenindustrie een record. De index (140,1 punten) was nog nooit zo hoog geweest sinds het CBS de gegevens is gaan bijhouden, in januari 2005. De omzet stijgt door de hoge afzetprijzen van voedingsmiddelen. Door hoge energie-, grondstofprijzen en transportkosten zijn de prijzen gestegen. De afzetprijzen waren sowieso al hoger door de gevolgen de coronacrisis.

Productie daalt licht

De productie in de Nederlandse voedingsindustrie daalde licht ten opzichte van vorig maand. In juni was de productie-index nog 106,9 punten dat is nu gezakt naar 105,1 punten in juli. De productie in de voedingsmiddelenindustrie blijft het hele jaar al rond hetzelfde niveau, met een uitschietertje in april.

Afzetprijzen breken record

De lichte afzwakking is nog niet terug te zien in de producentenprijsindex (PPI) die het CBS iedere maand berekent voor verschillende bedrijfstakken in Nederland. De PPI geeft weer hoe de afzetprijzen zich ontwikkelen voor de bedrijfstakken. Voor voedingsmiddelen bedroeg de PPI in juli dit jaar 140,6 punten (100 = gemiddelde afzetprijzen in 2015). Dat was de hoogste index die het CBS ooit heeft berekend voor voedingsmiddelen. En de afzetprijzen lagen 22,9% hoger dan in juli 2021.

Hilhorst
Alieke Hilhorst Redacteur


Beheer