Omzet en winst Royal A-ware gestegen

16-06 | |
Bewaring van kaas bij A-ware. Foto: Michel Zoeter
Bewaring van kaas bij A-ware. Foto: Michel Zoeter

Royal A-ware heeft de omzet in 2021 met 20% zien stijgen naar € 2,2 miljard.

De winst steeg met 30% naar € 50,8 miljoen. De resultaten zijn van de A-ware groep als geheel. Die omvat naast het zuivelbedrijf ook het transportbedrijf AB Texel Group.

Stabiel resultaat bij een fors gestegen melkprijs

De investeringen zijn in 2021 met 11% toegenomen tot € 65,5 miljoen. Het aantal werknemers nam met 11% toe naar 3.459 fte. A-ware spreekt van een stabiel resultaat bij een fors gestegen melkprijs. De in 2021 uitbetaalde gewogen gemiddelde melkprijs (bij standaard gehaltes en excl. bio) nam toe van ruim € 35 per 100 kilo melk in 2020 naar bijna € 40 per 100 kilo melk in 2021. Met een groepsresultaat van € 50,8 miljoen boekte de onderneming een resultaat van 2,3% van de omzet. Dat is een lichte verbetering van de winstmarge in 2020 die uitkwam op 2%. Met een solvabiliteit van 29%, een sterke operationele kasstroom en ruime financieringsfaciliteiten is A-ware naar eigen zeggen goed gepositioneerd om te blijven investeren, zowel in Nederland als daarbuiten.

Een vernieuwde duurzaamheidsstrategie

Eind 2022 komt A-ware met een vernieuwde duurzaamheidsstrategie. Volgens een woordvoerder geldt dit voor de hele keten. Gedacht moet worden aan nieuwe pijlers en nieuwe doelen. Veel meer kan er nog niet over worden gezegd, aangezien de plannen nog in ontwikkeling zijn. A-ware geeft aan zich te willen inzetten voor een praktisch en effectief duurzaamheidsbeleid om zodoende een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en het klimaat. Het is niet voor niets dat de zuivelonderneming de nadruk legt op praktisch en effectief.

Stikstofplannen

A-ware kan zich, net als de overige zuivelondernemingen, totaal niet vinden in de recent gepubliceerde stikstofplannen van de minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. A-ware noemde de plannen onrealistisch, onnodig en onacceptabel.

Willem Veldman


Beheer