Omzet Scherpenhuizen door grens € 400 miljoen

Handelsbedrijf Scherpenhuizen in Eindhoven groeide in omzet in 2019 van € 352 naar € 403 miljoen via kleinere markten.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het handelsbedrijf uit Eindhoven dat het grootste exportbedrijf is van Nederlands product. Het bedrijf groeit al jaren stabiel met 10 tot 15%.

Netto omzet stabiel in grootste markten

De netto omzet bleef stabiel in de grootste markten Duitsland (€ 141,3 miljoen) en Verenigd Koninkrijk (€ 79,0 miljoen), maar groeide stevig in kleinere afzetmarkten als Bulgarije, Roemenië, Frankrijk, Hongarije, Finland, Tsjechië en vooral Italië. Ook de netto omzet in Nederland groeide van € 45 miljoen naar € 50 miljoen. De omzet van Scherpenhuizen is daarmee groter dan vergelijkbare handelsbedrijven zoals Combilo en Levarht met wie Scherpenhuizen afneemt van telers van Oxin Growers.

Bedrijfsresultaat € 5 miljoen

Voor Scherpenhuizen pakte de omzetgroei goed uit, omdat de kosten minder snel stegen dan de omzet. Het bedrijfsresultaat bedroeg daardoor € 5 miljoen, waar dat in 2018 nog op € 3,5 miljoen lag. De winst na belasting van € 3,6 miljoen wordt in de overige reserves gestort, minus een divididenduitkering, blijkt uit het jaarverslag. Het eigen vermogen steeg daarmee naar € 16,6 miljoen tegen een kortlopende schuldenpositie van € 21,1 miljoen, vooral bestaande uit schulden aan leveranciers en handelskredieten. Langlopende schulden zijn er aan Scherpenhuizen Holding en Scherpenhuizen Packaging van in totaal € 3,3 miljoen.

Kilometerkosten

De sterke groei in de omzet leidde niet tot meer verkoop- of huisvestingskosten. Wel waren autokosten van € 30,1 miljoen gestegen met bijna € 5 miljoen. De kosten voor lonen en salarissen stegen door de omzetgroei wel € 1 miljoen naar € 8,4 miljoen in 2019.

Scherpenhuizen is gevestigd in Eindhoven in de meest duurzame vestiging in Nederland door warmte bij koeling terug te winnen voor inzet elders in het bedrijf.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.