Omzet Vlaamse landbouw plust ondanks corona

De omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw groeit dit jaar licht, ondanks tegenslagen vanwege corona en droogte en dreiging van Afrikaanse varkenspest.

De totale omzet komt naar schatting uit op € 5,76 miljard, dat is 0,6% hoger dan in 2019 en 3,8% meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Dat meldt de Boerenbond. De Vlaamse landbouworganisatie toont zich verheugd met deze cijfers en roemt de veerkracht en het ondernemerschap van de agarische sector in Vlaanderen.

Grote verschillen tussen de bedrijven

De aardappel- en sierteeltsector werden zwaar geraakt door de coronacrisis, net als in Nederland. De omzet in de akkerbouw daalde hierdoor maar liefst 18%, in de sierteelt 7,3%. De aardappelprijzen gingen volgens de Boerenbond 66% naar beneden. Onverkochte aardappelen van de oogst van 2019 drukken nog steeds de prijzen. Snel herstel van de markt verwacht de Boerenbond niet.

Binnen de getroffen sectoren zijn grote verschillen tussen de bedrijven onderling, signaleert de Boerenbond. Er zijn bedrijven met een ‘economische en sociale ravage’ terwijl andere de coronamaatregelen relatief goed doorstaan hebben.

Fruit beter betaald

Als lichtpunt in het nog niet afgelopen jaar 2020 noemt de Boerenbond betere prijzen in de fruitsector. De omzet voor fruit steeg met 34% door betere prijzen voor aardbeien, appels en peren. Appelprijzen waren 36% hoger dan een jaar eerder. Ook de perenprijzen zijn bovengemiddeld. De productie hiervan neemt toe, door groei van het areaal.

De rundvleessector krijgt klappen vanwege het coronavirus

Positief zijn ook de ontwikkelingen in de eiersector door herstel van zowel productie als prijzen. Deze sector kreeg in 2019 een klap door problemen met vogelgriep.

Varkenshouders zien ondanks een dalende markt in de laatste maanden hun omzet over het hele jaar nog stijgen, rundveehouders zitten ruim 6% onder het vijfjaars gemiddelde. Er is weliswaar een wat grotere melkproductie, maar die kan de flink gedaalde prijzen niet goedmaken voor de veehouders. De rundvleessector krijgt klappen vanwege het coronavirus.

Ruim eenderde van de omzet in de Vlaamse land- en tuinbouw wordt gerealiseerd in de plantaardige sectoren, bijna tweederde in de dierlijke sectoren. De omzetcijfers zijn exclusief de inkomsten uit verbredingsactiviteiten zoals toerisme.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.