Onder de knoet van Barbara Baarsma

We voelen de coronacrisis, het stikstofprobleem hangt als een donkere wolk boven ons en nu laat de Rabo ons ook nog vallen. Men wil ons onder de knoet brengen.

Vrij vertaald staat dat gelijk aan de rol van man of vrouw in een huwelijk, waar de één de baas is over de ander. Die rol eist Rabo voor zich op.

Dat doen ze via Barbara Baarsma, econoom, medeauteur van het verkiezingsprogramma van D66 voor het EU beleid. Ze is ook directeur van de Rabobank in Amsterdam. In die hoedanigheid bond ze de kat de bel aan. “Onze bank voelt een verantwoordelijkheid om zich te bemoeien met de toekomst van de agrarische sector.”

Van de totale omzet in de landbouw wordt 75% geëxporteerd. Daarmee gaan we volgens Baarsma over de grenzen van onze gebruiksruimte heen. En dwars door de ecologische grenzen die we hebben. We moeten dus een stap terugdoen volgens haar en dat betekent krimp.

Baarsma is gevaarlijker dan Tjeerd de Groot

Halvering veestapel

“En dat zegt een directeur van de Rabobank”, smaalt Hanna. “Typisch een D66-kloon. Van hetzelfde soort als Tjeerd de Groot. Het enige doel is de veestapel te halveren. Baarsma is echter gevaarlijker. Ze wil het doel bereiken door met de rente te gaan spelen. De boer die een betere bodemkwaliteit realiseert kan lenen voor een lagere rente. En een gangbaar bedrijf met een productieve grasmat betaalt een hogere rente.”

Bemoeienis bedrijfsvoering

Een gevaarlijke manier om zo je eigen doelstellingen te bereiken. Via de beurs de boer dwingen een bepaalde richting op te gaan. Daarmee komen we dus onder de knoet van Barbara. De bank gaat zich rechtstreeks bemoeien met onze bedrijfsvoering. Ik vraag me af of ze daar ook de consequenties van aanvaarden als het mis gaat.

Afschaffing melkquotering

Dat deden ze niet toen de melkquotering werd afgeschaft. Toen de problemen kwamen bij boeren die te laat en teveel hadden geïnvesteerd, gaven ze niet thuis. Nu wel? Rabo bemoeit zich dus wel degelijk met de bedrijfsvoering. Hoop voor de procederende boeren uit de polder?

Raiffeisen stichtte vroeger zijn bank om de armoede van de boeren te lijf te gaan. De Rabo is wel ver afgedwaald van de basis.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.