Onder landbouwminister Schouten meer dwang

Een onverwachte wending. Onder minister Carola Schouten is sprake van een omslag van het overlegmodel naar een leidende rol voor het ministerie van landbouw.

Beleid komt steeds minder tot stand op basis van overleg met de sector en meer op basis van beslissingen van de minister. Van boerenbelang naar overheidsdwang zou je kunnen zeggen.

Poldermodel bijna ter ziele

Dit heb ik niet bedacht, maar het staat in een rapport waaraan ook Wageningen University & Research heeft meegewerkt. Het oude poldermodel van overleg tussen politiek, agribusiness en departement is bijna ter ziele. Men staat lijnrecht tegenover elkaar.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) speelt daar een hoofdrol in. Die trekt ten strijde. Minister Schouten heeft daar maar één antwoord op: dwangmaatregelen invoeren. En de overleggende belangenbehartiger LTO staat verslagen aan de zijlijn.

Rechters en Brussel keuren eerdere beslissingen af

Volgens het Wageningse rapport kan Schouten moeilijk anders. Rechters keurden eerdere beslissingen af, die tot stand waren gekomen na overleg met de sector. Brusselse regelgeving gaat vaak verder dan de overleggende Nederlanders willen. Dus loopt het Nederlandse poldermodel spaak.

Farmers Defence Force voert een achterhoedegevecht

Minister Schouten moet dan zelf wel doorpakken. Dat doet ze ook. Tegen wil en dank gaat zij de geschiedenis in als de minister waaronder het overleg naar de achtergrond verdween en het ministerie de touwtjes in handen nam.

Dat is de stand van zaken. Door deze nieuwe werkelijkheid voert FDF een achterhoedegevecht. Vooral ook omdat die weinig kan verwachten van de Politiek.

Niets over invloed op toekomst landbouw

Dat bewees een interview met Tweede Kamerlid van het CDA, Jaco Geurts, in dit blad. Hij wist niet meer te zeggen dan dat minister Schouten haar beleid beter moet uitleggen. Niets over nieuwe machtsverhoudingen, alleen reclame voor zichzelf voor de komende verkiezingen. En wat voorstellen voor het verbeteren van de positie van de boer in de voedselketen, meer erkenning voor de boer en nog wat van dat soort randverschijnselen.

Niets over waar het werkelijk om draait: de invloed op de toekomst van de landbouw, terwijl dat het speerpunt wordt van de komende tijd.

Zo krijgt Schouten alle kans nog meer dwang uit te oefenen.

Lees ook het interview met Jeroen Candel, een van de makers van het rapport over het landbouwbeleid

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.