Onderhandelingen cao Zuivel nog niet op stoom

23-11 | |
De insteek is het aantal cao-onderwerpen te beperken, zodat een nieuwe cao voor de zuivelindustrie op 1 januari 2023 kan ingaan. Foto: Koos Groenewold
De insteek is het aantal cao-onderwerpen te beperken, zodat een nieuwe cao voor de zuivelindustrie op 1 januari 2023 kan ingaan. Foto: Koos Groenewold

De NZO-werkgevers en vakbonden zijn in het tweede overleg over de cao Zuivel nog niet dichter bij elkaar gekomen.

De cao-commissie van FNV, met daarin zo’n veertig werknemers uit de zuivel, is duidelijk: “Of er komt een serieus loonvoorstel van de werkgevers op 12 december of we gaan leden oproepen het werk neer te leggen.” CNV spreekt van een goed tweede overleg, maar geeft tegelijk aan dat de afstand tussen partijen nog groot is.

Nieuwe cao zuivelindustrie op 1 januari 2023

Vakbonden FNV, CNV en de Unie willen voorkomen dat er nog maanden wordt onderhandeld. Daarom is er een gezamenlijk voorstel gedaan. De insteek is het aantal cao-onderwerpen te beperken, zodat een nieuwe cao voor de zuivelindustrie op 1 januari 2023 kan ingaan.

Gemiddelde loonstijging van 10,7%

FNV vroeg bij aanvang van de onderhandelingen begin deze maand onder meer om automatische prijscompensatie. Werkgevers gaven direct al aan hier niet in meegaan. Zo’n 2.000 werknemers in de zuivel hebben de vakbonden FNV en CNV nu voorgesteld om de automatische prijscompensatie dit jaar te laten voor wat het is. Wel moeten dan alle loonschalen in de cao met € 350 omhoog. Volgens FNV-bestuurder Ron Vos zou dit voor de werknemers neerkomen op een gewogen gemiddelde loonstijging van 10,7%.

Wat werkgevers betreft is dit een niet begaanbare weg. De werkgevers houden vast aan de geboden 4% per 1 januari 2023 en een eenmalige uitkering van € 800 bruto. Voor de vakbonden is dit niet acceptabel. Dit zou in hun ogen leiden tot een onacceptabele terugval in koopkracht van de werknemers. FNV ziet de eenmalige uitkering als strategie om een verdere structurele loonsverhoging te voorkomen.

Derde onderhandelingsronde op 12 december

De derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao Zuivel staat gepland op 12 december. De vakbonden verwachten dan een ‘serieus’ loonvoorstel van de werkgevers. Zo niet dan is het volgens Vos aan de leden of ze bereid zijn de werkzaamheden te willen onderbreken om hun eisen kracht bij te zette. Anders rest volgens hem niets anders dan akkoord te gaan met het voorstel van de werkgevers. De Nederlandse Zuivel Organisatie laat weten tijdens de onderhandelingen niet te willen ingaan op vragen van de pers.

Willem Veldman
Meer over


Beheer