Ondertekening Waddenagenda uitgesteld

Een aantal boeren heeft een petitie overhandigt aan de burgemeester en een wethouder. Dit om te voorkomen dat de gemeente Noardeast-Fryslan de intentieverklaring 'Waddenagenda 2050' gaat ondertekenen.
Een aantal boeren heeft een petitie overhandigt aan de burgemeester en een wethouder. Dit om te voorkomen dat de gemeente Noardeast-Fryslan de intentieverklaring 'Waddenagenda 2050' gaat ondertekenen.

De gemeente Noardeast-Fryslan stelt het ondertekenen van de Waddenagenda 2050 nog even uit. Dat heeft wethouder Jelle Boerema dinsdagavond in een spoeddebat toegezegd.

Boeren uit het noorden van Friesland stonden maandagochtend met meer dan 100 trekkers voor de deur van het oude gemeentehuis in Dokkum om hun onvrede over de Waddenagenda te uitten. Boeren en vertegenwoordigers van belangenbehartigers als de Nederlandse Melkveehouders Vakbond boden toen een petitie aan, aan de verantwoordelijk wethouder en burgemeester. Het protest was een initiatief van samenwerkende boerenclubs.

Plattelandsgemeente

Gemeenteraad van Noardeast-Frysland nam in december al een motie aan om het waddenplan niet te ondertekenen, maar het college wilde die motie naast zich neerleggen. Dinsdagavond kwam de wethouder hier dus op terug. Verschillende partijen namen het in het debat op voor de boeren, dat een plattelandsgemeente als Noordeast zijn boeren moet koesteren en hen mee moet nemen in de besluitvorming.

De raadsleden vinden dat het college het signaal van de raad om niet te ondertekenen, serieus moet nemen. Er werd zelfs gedreigd met een motie van wantrouwen tegen het College van Burgemeesters en Wethouders. VVD-wethouder Boerema trof ook zijn eigen partij tegenover zich in het debat, maar met een belofte om uitstel werden de gemoederen bedaard.

Niet voldoende betrokken

De boeren hebben vier punten aangestipt waar ze het pertinent mee oneens zijn. In de plannen staat bijvoorbeeld het opheffen van een buitendijkse zoetwaterbuffer. Het gevolg is verzilting. Ook lezen boeren in de plannen dat ze geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen meer mogen gebruiken en alleen nog mogen produceren voor de binnenlandse markt.

Als laatste zijn de boeren bang dat de Waddenagenda het provinciale landbouwbeleid van de komende dertig jaar gaat domineren. Ze willen dat er eerst onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen voor de lokale economie, voordat de plannen ondertekend worden. De boeren vonden dat ze niet voldoende betrokken waren bij de totstandkoming van de Waddenagenda. Wethouder Boerema bracht daar tegenin dat LTO Noord een van de gesprekspartners was.

Effectanalyse

Een andere vraag van de boeren was om het maken van een zogenoemde effectanalyse, zodat de gevolgen voor de plaatselijke economie duidelijk worden. Wethouder Boerema had dit al op de planning staan, gelijktijdig met de verdere uitwerking van de Waddenplannen.

Het digitale evenement rondom de ondertekening van de waddenagenda ging woensdagmiddag door, maar de handtekening van Noardeast-Fryslan ontbreekt dus.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.