Onderzoek bestendiger maken hoge zandgronden tegen droogte

Er komt een breed, meerjarig onderzoek om hoge zandgronden beter bestand te maken tegen droogte en piekbuien.

De komende 4 jaar gaan 24 partijen onderzoeken hoe het water- en bodemsysteem op de zandgronden kunnen worden ingericht voor onder andere landbouw en natuur, rekening houdend met klimaatveranderingen. De laatste jaren is het droog in Nederland en regen komt steeds vaker in zogenoemde piekbuien: veel neerslag in korte tijd. Dat bleek afgelopen weekeinde weer toen er in Oost- en Noordoost-Nederland flinke hoosbuien vielen. Het onderzoek onder de noemer KLIMAP wordt onder meer gefinancierd door de topsectoren en uitgevoerd door meerdere waterschappen, Wageningen UR en diverse provincies met hooggelegen zandgronden.

Afhankelijk van regenwater

Hooggelegen zandgronden zijn in grote mate afhankelijk van regenwater. Met toenemende klimaatverandering is het belangrijk dat deze gebieden water vasthouden bij droogte en snel voldoende water afvoeren bij wateroverlast. De laatste jaren is gebleken dat de watersystemen van de zandgronden dat onvoldoende doen. Aan de hand van zogenoemde ontwikkelpaden wil KLIMAP onderzoeken hoe een transitie naar een klimaatbestendige inrichting, beheer en gebruik eruit ziet. Daarbij werken ze nauw samen met de grondeigenaren, -beheerders en – gebruikers.

Kijken naar haalbaarheid

KLIMAP kijkt niet alleen naar het eindproduct, maar ook naar de stappen die nodig zijn in de transitie daarnaartoe. Daarbij is informatie over de effectiviteit en haalbaarheid van de onderzochte maatregelen van belang, evenals de vraag hoe dit er regionaal uit zal gaan zien voor de zandgronden in Nederland. “Een maatregel zal altijd een combinatie zijn van bijvoorbeeld een verdienmodel, maatschappelijke acceptatie en voordelen voor waterkwaliteit, -berging en -afvoer”, aldus Myrjam de Graaf, projectleider namens Wageningen Environmental Research.

24 partijen

Het project wordt mede gefinancierd door de topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem. De volgende partners zijn betrokken in de financiering en uitvoering van het samenwerkingsproject KLIMAP: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Limburg, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en Ijssel, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Provincie Limburg, STOWA, LLTB, KWR Water Research Institute, Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Lifestock Research, Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit, Louis Bolk instituut, Van den Borne projecten, KnowH2O, Kuipers Electronic Engineering en Barth Drainage.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.