Skip to content

Onderzoek: EAT-Lancet-dieet win-win voor planeet en gezondheid

Uit een eerste grote studie blijkt dat het meer plantaardige Eat-Lancet Planetary Health Diet beter is voor de gezondheid van de mens en voor de planeet.

Updated on:
Nieuws
Innovatie
EAT-Lancet-dieet plantaardig eiwittransitie

In het EAT-Lancet-dieet staat plantaardig voedsel centraal. Verder is er beperkt ruimte voor dierlijke producten en plantaardige eiwitproducten. - Illustratie: EAT Foundation

Mensen die eten volgens het EAT-Lancet Planetary Health Diet leven langer en gezonder. Dit toont Harvard TH. Chan School of Public Health aan in de eerste grote studie naar de gezondheidseffecten van het dieet.

In de studie is het effect bekeken van het Planetary Health Diet op zowel uitstoot van broeikasgassen als veelvoorkomende chronische aandoeningen. Onderzoekers van EAT-Lancet ontwikkelden dit dieet, waarin plantaardig voedsel centraal staat, als voorbeeld van een gezond voedselpatroon voor de groeiende wereldbevolking dat kan worden geproduceerd binnen de grenzen van de planeet. Het Harvard-onderzoek is het eerste bewijs dat dit dieet inderdaad minder belastend is voor de planeet en gezond is voor de mens. Een persoon die eet volgens deze principes heeft 30% minder kans op overlijden aan kanker, hart- en vaataandoeningen en longziekten. Tegelijkertijd veroorzaakt dit voedselpatroon 29% minder uitstoot. Het gebruikt 50% minder land voor voedselproductie.

Lees ook: Hoofdrol voor plantaardig in EAT Lancet: waar liggen de kansen?

Verpleegkundigen decennialang ondervraagd

De Harvard-onderzoekers gebruikten gezondheidsdata afgenomen onder 200.000 mannelijke en vrouwelijke verpleegkundigen in opleiding. In een periode van 1986 tot 2019 vulden zij elke vier jaar een vragenlijst in over wat zij aten. Alle deelnemers waren gezond bij aanvang van de studie. Ook leden zij niet aan veelvoorkomende chronische aandoeningen zoals kanker, hart- en vaakziekten en longaandoeningen.

Bewezen gezondheidseffect van Planetary Health Diet

Het positieve gezondheidseffect van het in 2019 gelanceerde dieet werd voorheen verondersteld, maar is nu met deze grootschalige studie ook bewezen. “Dit is het meest gedetailleerde onderzoek naar de effecten van het Planetary Health Diet tot nu toe”, zegt hoofdonderzoeker Walter Willett van de Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Onder de grote hoeveelheid gevolgde verpleegkundigen hield 10% zich het beste aan het dieet. Uit de decennia aan data over hun voedselpatroon en hun gezondheid trokken de onderzoekers de conclusie dat deze groep een 30% lagere kans op overlijden aan chronische ziekten heeft.

Lees ook: Menu voor de toekomst is voornamelijk plantaardig

Effect Eat-Lancet-dieet mogelijk nog groter

Kanttekening bij dit onderzoek is dat de deelnemers die verpleegkundigen zijn al decennia voordat het PHD het daglicht zag, werden gevolgd. Deze beroepsgroep is al bekend met het effect van voedsel op de gezondheid. Daardoor zijn zij waarschijnlijk meer gemotiveerd om gezond te eten. Daarnaast bevat het eetpatroon van de gemiddelde bevolking sinds de aanvang van de studie medio jaren ’80 meer vlees. De verwachting is daarom dat het gezondheidseffect van een overstap van de gemiddelde bevolking naar het EAT-Lancet-dieet groter is.

Lees meer over de gezondheidseffecten en de duurzaamheidseffecten van de eiwittransitie

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin