Onderzoek: emissiedata RIVM onjuist en niet volledig

De emissiedata over stikstof en ammoniak van het RIVM zijn ongeschikt voor het maken van goed beleid dat recht doet aan alle sectoren.

Vooral op lokaal niveau bieden de emissiecijfers weinig zekerheid.

Die conclusies trekt zelfstandig onderzoeker Evert Mouw op basis van een groot aantal emissiegegevens die het RIVM eerder dit jaar vrijgaf. Die kwamen vrij op basis van de uitkomst van een kort geding aangespannen door de stichtingen Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim. Beide stichtingen zijn ook bezig met onderzoek naar de juistheid van de emissiegegevens en daarop gebaseerde uitkomsten die een belangrijk onderdeel zijn van het stikstofbeleid.

Gegevens niet juist en volledig

Mouw concludeert onder meer dat de gepubliceerde emissiegegevens niet altijd juist en volledig zijn. Bijvoorbeeld omdat de uitstoot van de industrie niet altijd goed in beeld is. De emissiedata zijn mogelijk wel geschikt als invoer voor het zogenoemde OPS-model. Daarmee worden berekeningen gemaakt over de neerslag (depositie) van stikstofverbindingen zoals NOx en ammoniak, bijvoorbeeld op natuurgebieden. Op macroniveau zijn de stikstofemissies redelijk goed in beeld volgens Mouw. Hij baseert dat onder meer op basis van vergelijking van de RIVM emissiegegevens met andere bronnen zoals satellietbeelden en concentratiekaarten van het RIVM.

Rotgers focust op depositie

Volgens Geesje Rotgers, een van de onderzoekers van Mesdagfonds en Stikstofclaim, is er in het beginstadium van het onderzoek contact geweest met Mouw. Anders dan bij Mouw, die zich richtte op de emissiegegevens zelf, ligt bij het onderzoek van Rotgers de focus op het neerslaan (depositie) van stikstof.

Resultaten van het onderzoek van het Mesdagfonds en Strikstofclaim worden gepresenteerd op 20 februari. Het onderzoek heeft een grote lading gekregen in overleg tussen het Landbouw Collectief en de regering.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.