Onderzoek emissiesystemen kalveren naar nieuwe fase

Op het vleeskalverbedrijf in Someren waar emissiearme stalsystemen worden onderzocht, gaat half november de inrichting eruit. In januari moet een nieuw ronde starten met aangepaste installaties.

Voor het project wordt bekeken welke systemen perspectiefvol zijn, om deze vervolgens beschikbaar te krijgen voor de praktijk. Het kalverbedrijf heeft twaalf identieke afdelingen met elk veertig kalveren. De provincie Noord-Brabant geeft subsidie om stalsystemen te meten. Leveranciers hebben vervolgens eigen systemen gebouwd.

Constateren van verschillen tussen systemen

Op het bedrijf worden een spoelsysteem, een urine-doorlatende mestband en diepkoelen van mest getest, in combinatie met emissiearme vloersystemen. Naast het meten van de absolute emissie is het onderzoek gericht op het constateren van verschillen tussen de systemen.

In totaal zijn nu twee rondes gehouden maar de eerste leverde geen resultaten op. De eerste fase is afgesloten en in januari begint de tweede. Het is de bedoeling zo snel mogelijk voorlopige emissiefactoren aan te kunnen vragen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.