Onderzoek kalverstal van toekomst van start

03-07-2020 | Laatste update op 16-03 | |
Foto: Michel Zoeter
Foto: Michel Zoeter

Wageningen University & Research zoekt kalverhouders om mee te werken aan een zoektocht naar de ideale ‘kalverstal van de toekomst’ en te leren van elkaars ervaringen.

Voor kalverstallen die vanaf 1 januari 2020 in gebruik worden genomen, geldt al dat ze moeten voldoen aan de maximale emissienorm van 2,5 kilo ammoniak (NH3) per dierplaats per jaar. Echter, niet alleen de emissies moeten omlaag, ook het stalklimaat, de diergezondheid en het dierenwelzijn moeten beter. Dat kan helpen bij een betere maatschappelijke acceptatie, minder antibioticagebruik, meer werkplezier en hoger rendement.

Het onderzoek is er niet alleen op gericht om nieuwe stallen beter aan allerlei eisen te laten voldoen. Ook bestaande stallen zouden kunnen profiteren van gevonden oplossingen.

Nieuwe systemen

Het onderzoek door Wageningen UR zal vier jaar duren. Daarbij wordt kennis verzameld en gedeeld, nieuwe systemen worden ontworpen en gerealiseerd en de effectiviteit van deze maatregelen wordt gemonitord. Daarvoor werken Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), VanDrie Group, Denkavit Group, Pali Group, LTO Nederland en onderzoeksinstituut Wageningen Livestock Research samen. Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de TopSector Agro & Food.

Kalverhouders die mee willen doen aan het onderzoek, kunnen profiteren van een extra impuls om het bedrijf bij te sturen en kunnen gebruik maken van mogelijkheden voor subsidies en emissiemetingen, zo wordt gesteld.

van der HorstBeheer