Onderzoek naar CO2-fonds duurzaam varkensvlees

Deelnemers aan de Slow Food Youth Netwerk (SFYN) academy Nederland doen in opdracht van Rabobank onderzoek naar de mogelijkheid om via een CO2-fonds de varkenshouderij te verduurzamen.

De stichting in oprichting peilt of Nederlanders bereid zijn een toeslag voor varkensvlees te betalen, waarmee boeren hun bedrijf CO2-neutraal kunnen maken. De aanpak is niet nieuw. De CO2-uitstoot van een vliegreis kun je bijvoorbeeld al afkopen. Het jongerennetwerk SFYN wil ook zoiets ontwikkelen voor varkensvlees.

Peiling gestart

De website varkensfonds is online. Via social media wordt aandacht gevraagd voor het initiatief. Op de website wordt aan consumenten gevraagd of die bereid zijn om minimaal 2% duurzaamheidstoeslag te betalen voor varkensvlees. Over de kostprijs van klimaatneutraal geproduceerd vlees lopen de meningen uiteen. Diverse rapporten komen met een verschillende kostprijs. Daarom is 2% premie de ondergrens, maar is het verzoek meer af te dragen.

Bewustwording en stimulans

Met het fonds wil het SFYN consumenten meer bewust maken van het gevolg van vleesconsumptie en varkensboeren aanzetten om de productieketen verder te verduurzamen. De varkenssector draagt volgens de initiatiefnemers bij aan de kringloopeconomie. Bijvoorbeeld door reststromen om te zetten in dierlijk eiwit. Tegelijk stoten varkensbedrijven CO2 uit, betogen de jongeren van het SFYN. De bedoeling is dat de uitstoot omlaag gaat. Twee varkensboeren zijn tot dusver betrokken bij het initiatief en vertellen op de website hun verhaal.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.