Onderzoek naar geld verdienen met veen

27-11-2019 | |
Foto: Hans Prinsen - Foto: Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Natuur en Milieu gaat een pilot in Utrecht starten met Valuta voor Veen, om zo te zoeken naar een verdienmodel voor boeren met veengrond. Het is de derde fase van het onderzoek naar een financieringsmodel voor behoud van veen.

Dit is een van de nieuw gestarte onderzoeken in de provincie Utrecht naar aanleiding van de aanpak veenweiden, samen met nog lopende en afgesloten onderzoeken in de veenweideproblematiek in een rapport. De pilots zouden in 2020 van start moeten gaan en sluiten aan bij de ontwikkeling van een landelijke CO2-bank. De Natuur- en milieufederaties zijn hiermee aan de slag in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Overijssel.

In de provincie Utrecht lopen 20 projecten om de problematiek van veengrond aan te pakken, van bodemdaling tot CO2-uitstoot. Zo noemt het rapport ook het telen van alternatieve gewassen op veengrond, dat zijn lisdodde, riet, miscanthus (olifantsgras) en wilg.

Lisdodde meest perspectiefvol

Lisdodde is het meest perspectiefvol gebleken. Een van de conclusies is dat de teelt mogelijk is en dat de opbrengsten nog fors hoger kunnen, maar dat vooral een verdienmodel hiervoor ontbreekt. De opbrengsten lagen tijdens het eerste onderzoek op 10 ton droge stof per hectare, maar de verwachting is dat een verdubbeling mogelijk is. Het onderzoek gaat hiermee verder en zoekt naar de beste teeltwijze en duikt ook in een verdienmodel van de rietsigaren.

Behalve voor veevoer kan lisdodde ook worden gebruikt als grondstof voor bouw of isolatiemateriaal. Ook in natuurbeheer kan het gewas een rol spelen, door de onttrekking van nutri├źnten aan de grond (uitmijning) of het water. Voor het stuifmeel bestaat een (kleine) afzetmogelijkheid als voeding voor roofmijten die worden gekweekt als biologische bestrijders in kassen.

van Rooijen


Beheer