Doorgaan naar artikel

Onderzoek naar illegale export wrak vee

Foto: Henk Riswick premium

Foto: Henk Riswick

De Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (IOD-NVWA) doet onderzoek naar de zogenoemde ‘België-route‘voor niet-transportwaardig slachtvee.

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen dat vee dat eigenlijk niet op transport kan, wordt uitgevoerd naar België.

Landbouwminister Carola Schouten maakte donderdag 9 september gewag van het onderzoek. De IOD-NVWA voert strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit.

Signalen al langer aanwezig

Signalen bestaan al langer dat ‘sluiproutes’ worden gebruikt om niet-transportwaardig vee, dat in Nederland door het strengere toezicht niet bij slachthuizen wordt aangeboden, met paracetamol wordt ‘opgepept’ om in België te worden geslacht. Vorig jaar bleek uit een extern onderzoek naar het reilen en zeilen bij de NVWA dat interne signalen over de mogelijk illegale export niet hebben geleid tot een onderzoek.

Grote verantwoordelijkheid bij boeren en handelaren

Nu is dat strafrechtelijk onderzoek dus wel gaande, blijkt uit de mededeling van de minister, die verder geen details gaf. De Tweede Kamer toonde zich donderdag kritisch over het optreden van de NVWA bij het toezicht en de keuring van vee bij exportverzamelplaatsen. De minister zei dat een grote verantwoordelijkheid ligt bij boeren en handelaren, die bij twijfel over de transport- of exportwaardigheid van dieren het oordeel van een dierenarts moeten vragen, ook als het gaat om aandoeningen die zijn aangeboren of die verder niets toe- of afdoen aan het dierenwelzijn. Volgens de minister is dat op Europees niveau met de betrokken sectoren afgesproken en vastgelegd in een zogenoemd richtsnoer.

Strafpuntensysteem

Schouten zegt na te willen denken over een strafpuntensysteem waarbij bedrijven kunnen worden stilgelegd als ze te vaak over de schreef gaan. Schouten gaf aan dat ze niet wil dat bedrijven als gevolg van herhaaldelijke kleine overtredingen kunnen worden geschorst. Proportionaliteit is wel vereist.

Mobiele dodingsunit

De mobiele dodingsunit (MDU), die nu wettelijk is toegestaan, zal pas vanaf begin volgend jaar kunnen worden ingezet. Bij de MDU moet altijd een dierenarts aanwezig zijn Die is mede in verband met de inzet voor Brexit, vooralsnog niet beschikbaar. De verwachting is dat de MDU per dag op vijf bedrijven kan worden ingezet. Met de MDU kunnen dieren op het bedrijf worden geslacht, zonder dat transport naar de slachterij nodig is.

Beheer
WP Admin