Onderzoek naar inkoopkartel agrarische sector

18-11-2019 | Laatste update op 16-02 | |
Foto: ANP -
Foto: ANP

ACM vermoedt dat handelaren de inkoopprijs met elkaar afstemden, wat ten nadele zou zijn van boeren.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft invallen gedaan bij ‘verschillende grote handelaren in de agrarische sector’. Zij worden verdacht van het maken van verboden prijsafspraken. Volgens een woordvoerder van ACM kan er vanwege het onderzoek niet gezegd worden in welke sectoren de handelaren actief zijn. Het gaat volgens de autoriteit om ‘een handvol’ bedrijven.

Tips en meldingen

ACM vermoedt dat de handelaren de inkoopprijs met elkaar hebben afgestemd, wat ten nadele zou zijn van boeren doordat zij een lagere prijs krijgen voor hun producten. Volgens de woordvoerder was het een combinatie van eigen onderzoek van ACM, tips en meldingen dat de handelsbedrijven in kaart bracht.

Mededingingswet

De autoriteit onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet is overtreden. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd kan dat leiden tot sancties. Dat kan een bestuurlijke boete zijn tot maximaal 10% van de omzet van het bedrijf, een last onder dwangsom of een bindende aanwijzing.

Verboden prijsafspraken melden

ACM hoopt met het naar buiten brengen van het onderzoek dat mensen zich realiseren dat ze vermoedens van verboden prijsafspraken kunnen delen met de autoriteit. De instantie onderzoekt al meerdere signalen over andere mogelijk overtredingen van de Mededingingswet in de agrarische sector.

Prijsvorming voedselketen

Tevens onderzoekt ACM, op verzoek van minister Schouten, de prijsvorming in de voedselketen. De prijsmonitor laat straks per schakel zien welke prijs ondernemingen betalen voor inkoop van een product en wat de verkoopprijs is. Zo wordt de verdeling van elke uitgegeven euro over de verschillende schakels duidelijk voor de consument.

Kloosterman


Beheer