Doorgaan naar artikel

Onderzoek naar meetbaar maken van regeneratieve landbouw

Wat is regeneratieve landbouw en hoe is dit het beste toe te passen?

Geüpdatet op:
Nieuws
Agri
Sustainable food
meetbaar maken van regeneratieve landbouw premium

Een melkveehouder op veenbodem heeft andere uitdagingen dan een akkerbouwer op klei. Foto: Lex Salverda

Wat is regeneratieve landbouw en hoe is dit het beste toe te passen? In zijn onderzoek tracht promovendus Loekie Schreefsel regeneratieve landbouw concreter en meetbaar te maken.

Voor zijn promotie-onderzoek aan Wageningen University & Research (WUR) beschrijft Loekie Schreefsel regeneratieve landbouw als ‘een vorm van landbouw waarvan bodembescherming het uitgangspunt is’. Daarnaast draagt het bij aan milieu-aspecten en sociale aspecten van duurzame landbouw, zoals het verbeteren van de gezondheid van mensen en waterkwaliteit. Schreefsel: “Een algemeen begrip over wat regeneratieve landbouw nu eigenlijk is en hoe dit het beste is toe te passen, missen we op dit moment. Dit is niet ideaal en kan leiden tot green washing.”

Grote foodspelers zetten in op duurzame voedselproductie

Uit de studie blijkt dat regeneratieve landbouw milieuwinst kan opleveren. Een akkerbouwer op kleibodem kan met behulp van regeneratieve praktijken zijn broeikasgasemissies verminderen met 50% en zijn bodemfuncties verbeteren. Daarin zien grote foodspelers brood om hun uitstoot te verminderen. Onder andere PepsiCo, ADM en Nestlé investeren in de omschakeling naar regeneratief in hun toeleveringsketens.

Praktijk verschilt per boerenbedrijf

Uit het onderzoek van Schreefsel blijkt dat de definitie van regeneratieve landbouw niet op ieder boerenbedrijf hetzelfde kan zijn. Als voorbeeld noemt hij dat een melkveehouder op veenbodem andere uitdagingen heeft dan een akkerbouwer op klei. Hierdoor is het volgens Schreefsel niet duidelijk welke praktijken bij regeneratieve landbouw horen. Onderdeel van de brede studie was het creëren van oplossingen voor 4.000 case-studies en aan de hand hiervan is een rekenmethode ontwikkeld. Met bedrijfsgegevens kan een op maat gemaakte regeneratieve oplossing worden aangeleverd.

In een vervolgonderzoek wordt gekeken naar mogelijke verdienmodellen van regeneratieve landbouw.

Samenwerkingsproject voor regeneratieve landbouw

Het onderzoek is onderdeel van het publiek-private samenwerkingsproject Regenerative Farming. Onderdeel van dit project zijn AgriFood, Top Institute Food and Nutrition (TIFN), FrieslandCampina, Cosun, BO akkerbouw en Rabobank.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin