Onderzoek naar veiligheid emissiearme vloeren

13-11-2019 | Laatste update op 27-01 | |
Foto: Joris Telders -
Foto: Joris Telders

Er komt toch een onderzoek naar de veiligheid van emissiearme stalvloeren. Dat schrijft minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, in reactie op Kamervragen van VVD-Kamerleden Helma Lodders en Erik Ziengs.

Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de veiligheid van emissiearme vloeren en de verschillen daarin ten opzichte van gangbare roostervloeren. Daarbij wordt ook gekeken naar richtlijnen voor een veilig gebruik van de vloeren. Ook kan het leiden tot eventuele aanvullende eisen die kunnen worden gesteld aan ontwerp, bouw en gebruik van emissiearme vloeren. “Betrokken instanties en deskundigen hebben hun medewerking aan het onderzoek toegezegd”, aldus Van Veldhoven.

Veiligheid emissiereducerende technieken

De minister benadrukt dat de veiligheid van emissiereducerende technieken niet ter discussie mag staan. Ze zegt zich dan ook niet te herkennen in de kritiek van de Omgevingsdienst Twente dat er te weinig aandacht is geweest voor de gevaren voor mens en dier bij de opname van emissiearme stalvloeren in de Regeling ammoniak en veehouderij.

Voorlichting procedures

De VVD‘ers zijn ook kritisch op de problemen die ontwikkelaars van nieuwe staltechnieken ervaren om deze toegelaten te krijgen op de RAV-lijst. Van Veldhoven herkent deze kritiek en reageert dat RVO.nl continu werkt aan verbetering van de uitvoering. Om producenten te ondersteunen bij de aanvragen heeft RVO.nl extra voorlichting over de procedures gegeven. “Aanvragers en hun adviseurs zijn daarmee beter in staat te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de aanvraag. Dit kan het beoordelingsproces aanzienlijk verkorten”, aldus Van Veldhoven. Ook organiseert RVO.nl informatiebijeenkomsten voor ondernemers die actief zijn met ontwikkeling van nieuwe emissiereducerende technieken.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer