Onderzoek naar zoönosen in de melkveehouderij

RIVM en NVWA starten in januari 2021 een onderzoek naar zoönotische ziekteverwekkers in de melkveehouderij. Dat meldt de KNMvD.

Doel van het onderzoek is het verzamelen van gegevens over de verschillende soorten ziekteverwekkers die melkvee bij zich draagt, en die vervolgens over kunnen gaan op de mens. Ook wordt onderzocht of veehouders, hun gezinsleden en medewerkers deze ziekteverwekkers bij zich dragen. Als laatste worden de risicofactoren in kaart gebracht, om een inschatting te maken hoe deze infecties te voorkomen en te bestrijden.

200 melkveebedrijven bezoeken

Via een steekproef worden 200 melkveebedrijven geselecteerd voor het onderzoek. Inspecteurs van de NVWA zullen deze bedrijven bezoeken en mest- en stofmonsters verzamelen in de stal(len). Vervolgens wordt met de veehouder een vragenlijst ingevuld over het bedrijf. De monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van campylobacter, salmonella, listeria, ESBL-producerende bacteriën, MRSA, STEC, Cryptosporidium en Clostridium difficile.

Onderzoek bij mensen

Het RIVM vraagt veehouders, gezinsleden en medewerkers van deze bedrijven of zij ook willen deelnemen aan het onderzoek bij mensen. Hierin wordt onderzocht of de onderzochte bacteriën en parasieten ook bij mensen op het bedrijf voorkomen. De veehouders ontvangen, indien gewenst, de uitslagen van de onderzoeken op hun bedrijf. De uitslagen van deze onderzoeken hebben géén consequenties voor de onderzochte dieren of de deelnemende bedrijven.

Eerder zijn in soortgelijke onderzoeken veehouderijen met onder andere varkens, leghennen en vleesrunderen onderzocht.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.