Onderzoek: schonere lucht betekent hogere gewasopbrengst

20-06 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Gewasopbrengsten kunnen fors stijgen als de luchtvervuiling met NOx afneemt. Dat blijkt uit onderzoek van de Stanford universiteit in Californië.

In China, waar de lucht soms zwaar vervuild is, kan de opbrengst per hectare wel een kwart hoger worden als de NOx-emissie de helft lager wordt. In West-Europa komen de onderzoekers tot opbrengstverschillen van 10%. Het onderzoek is gedaan op basis van satellietbeelden. NO2 (stikstofdioxide) is op die manier goed waar te nemen. Dat is de belangrijkste vorm van NOx. De beelden zijn gecombineerd met satellietwaarnemingen van de groen-intensiteit van gewassen, dat is een indicator voor groei. Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Science Advances.

Luchtvervuiling

NOx is wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van luchtvervuiling. De gassen kunnen plantencellen kapotmaken en indirect hebben ze effect doordat ze ozonvorming bevorderen, dat voor planten eveneens schadelijk is. Verder bevordert NOx de vorming van aerosolen die het zonlicht belemmeren, wat de opbrengst ook negatief beïnvloedt.

De onderzoekers schatten dat wintergewassen in China een kwart meer kunnen opbrengen en zomergewassen 15% als de NOx-vervuiling de helft afneemt. In West Europa zou het gaan om 10% voor zowel zomer- als wintergewassen. In India zou het gaan om 85% voor zomer- en 6% voor wintergewassen. Dat de stof schadelijk is, was wel bekend, maar de omvang van deze schade was tot nu toe niet bekend.

Lees verder onder figuur

Toename van gewasopbrengst als de emissies van NOx worden gehalveerd, per regio.  - Bron: Stanford University
Toename van gewasopbrengst als de emissies van NOx worden gehalveerd, per regio. - Bron: Stanford University

Klimaat en volksgezondheid

Er wordt al veel gedaan om NOx-uitstoot te verminderen met het oog op volksgezondheid en in verband met klimaatbeleid worden verbrandingsmotoren vervangen door elektromotoren. De onderzoekers concluderen dat dit ook grote bijkomende voordelen heeft voor de agrarische productie. Onderzoeker Jennifer Burney denkt dat de extra opbrengst die ontstaat door minder NOx-vervuiling belangrijk kan helpen om te voorzien in de extra vraag naar voedsel die er komt vanwege een groeiende wereldbevolking.

Eerder werk van dezelfde onderzoekers wees al uit dat vermindering van luchtvervuiling (fijnstof, N2O en SO2) tussen 1999 en 2019 al gezorgd heeft voor een 20% toename van de opbrengsten van soja en mais in de Verenigde Staten.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur


Beheer