Doorgaan naar artikel

Onderzoek: veel landbouwgrond vervuild met glyfosaat

Onkruidbestrijding met glyfosaat in wintertarwe. - Foto: Mark Pasveer

Onkruidbestrijding met glyfosaat in wintertarwe. - Foto: Mark Pasveer

Volgens de University of Sydney is 1% van de akkers wereldwijd matig tot zwaar en 40% licht tot matig vervuild met glyfosaat.

Veel landbouwgrond in de wereld is vervuild met glyfosaat. Volgens de University of Sydney is 1% van de akkers matig tot zwaar vervuild en 40% licht tot matig. Die 1% komt neer op 38,5 miljoen hectare landbouwgrond, stellen de onderzoekers.

Vervuiling door glyfosaat voor het eerst in kaart gebracht

Volgens de universiteit is voor het eerst de vervuiling in kaart gebracht die het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat veroorzaakt. Het is het meest gebruikte herbicide in de wereld. De onderzoekers Federico Maggi en Alex McBratney hebben landbouwgrond in 5 klassen verdeeld. Klasse 0 wil zeggen dat de grond geen restanten bevat van glyfosaat. Klasse 1 is licht vervuild, klasse 2 licht tot matig, klasse 3 matig en klasse 4 is zwaar vervuild met glyfosaat. De kaart en de bijbehorende studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total Environment.

Universitair hoofddocent Federico Maggi van het Sydney Institute of Agriculture stelt dat glyfosaat het milieu verontreinigt. “Jaarlijks wordt ongeveer 36 miljoen vierkante kilometer behandeld met 600.000 tot 750.000 ton glyfosaat. Zelfs in afgelegen gebieden hebben we residuen gevonden.”

Veel zwaar vervuilde landbouwgrond in West-Europa

Opvallend is dat veel zwaar vervuilde landbouwgrond (klasse 4) zich in West-Europa bevindt. Pas daarna volgen Noord- en Zuid-Amerika. Terwijl in Noord- en Zuid-Amerika veel transgene gewassen worden geteeld die resistent zijn tegen glyfosaat. Dergelijke gewassen mogen in Europa niet worden geteeld, behalve de transgene mais MON810 die alleen in Spanje en Portugal wordt geteeld.

Ook in China en Indonesië vinden de onderzoekers landbouwgrond in klasse 4. Volgens universitair hoofddocent Federico Maggi van het Sydney Institute of Agriculture heeft Australië geen klasse 4 landbouwgrond.

De onderzoekers benadrukken dat de besmettingsniveaus niet noodzakelijkerwijs leiden tot milieu- of gezondheidsrisico‘s. Die zijn volgens hen nog onbekend en vereisen nader onderzoek.

Glyfosaat moeilijk afgebroken

Gezien het veelvuldige gebruik van glyfosaat is bodemverontreiniging niet te voorkomen, stellen de onderzoekers. Maggi: “Dit komt omdat glyfosaat moeilijk wordt afgebroken door micro-organismen en het veroorzaakt een zeer hardnekkige verontreiniging met aminomethylfosfonzuur (AMPA), de stof die vrijkomt bij de afbraak. Er is discussie over de veiligheid van glyfosaat wat betreft menselijke gezondheid. Maar er is weinig bekend over de giftigheid en effecten van AMPA op de biodiversiteit, de bodem en het milieu. Er is nog veel verder onderzoek nodig.”

Robots voor onkruidbestrijding

De universiteit doet onderzoek naar het gebruik van robots om onkruid te wieden om zo het gebruik van glyfosaat overbodig te maken. Volgens Alex McBratney, directeur van het Sydney Institute for Agriculture, is het onverstandig zo veel glyfosaat te gebruiken. “Onkruid past zich genetisch aan en bouwt resistentie op tegen glyfosaat. We moeten dringend alternatieven zoeken voor glyfosaat om onkruid in de landbouw te bestrijden.”

Glyfosaat is op de markt gebracht door Monsanto, dat eigendom is geworden van Bayer. In de Verenigde Staten lopen diverse rechtszaken tegen Bayer. In Australië komt een rechtszaak binnenkort voor bij het Federale Hof.

Beheer
WP Admin