Doorgaan naar artikel

Onderzoeker: ‘Natuurherstel zonder landbouw niet mogelijk’

Foto: Anne van der Woude

Foto: Anne van der Woude

Natuurherstel is niet mogelijk zonder de landbouw daarbij nauw te betrekken. Dat zei Rob Folkert wetenschappelijk onderzoeker van beleid voor natuur en landelijk gebied van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dinsdag tijdens een online technische briefing met de Tweede Kamer. Folkert gaf aan de Tweede Kamer nader uitleg over de studie Lerende evaluatie van het Natuurpact.

Folkert zegt dat rond Natura 2000-gebieden overgangszones moeten worden gerealiseerd, waarin landbouw en natuur verweven zijn. Hij zegt dat er niet rond elk Natura 2000-gebied een cirkel moet worden getrokken waarin een overgangszone word gecreëerd.

Lokale afweging

Wat er moet gebeuren hangt af van het type natuur dat moet worden beschermd, welke maatregelen daarvoor kunnen worden genomen en op welke manier bedrijven bij natuurgebieden daardoor worden getroffen. “Je moet lokaal de afweging maken tussen natuur en de andere belangen en zoeken naar combinaties die goed zijn voor de landbouw en voor de natuur”, zegt Folkert.

Verdienmodel

Een van de factoren die van belang zijn om dat van de grond te krijgen is het verdienmodel voor de boeren. Dat zou deels uit de markt kunnen komen, maar het zal ook vanuit de overheid ondersteund kunnen worden, bij voorbeeld bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid, aldus Folkert. “Als er geen verdienmodel is, zal het niet lukken”, aldus Folkert.

Bereidheid boeren

Daar komt bij dat ook niet elke boer bereid is om te schakelen naar kringlooplandbouw, natuurinclusieve of biologische landbouw. Dan moeten er mogelijk puzzels worden gelegd door met grond te schuiven. Het risico van dergelijke ruimtelijke processen is dat ze erg lang duren. SP-Kamerlid Frank Futselaar verwees daarbij naar de duur van landinrichtingsprojecten, die soms wel 15 tot 20 jaar in beslag namen.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin