Onderzoekers: vleesvervangers bedreigen 1,5 miljoen banen in VS

11-08 | |
Foto: SIPA
Foto: SIPA

Als in de Verenigde Staten de consumptie van rundvlees voor 60% wordt vervangen door plantaardige alternatieven, dan gaan minstens 1,5 miljoen banen verloren. Het zou daarentegen de CO2-footprint van de gehele Amerikaanse voedingsindustrie met 13,5% verminderen.

Onderzoekers van de Cornell University en de Johns Hopkins University hebben een economisch model opgezet waarbij ze drie scenario’s hebben doorgerekend. In ieder scenario wordt een deel van het natuurlijke rundvlees vervangen door plantaardige vleesvervangers: respectievelijk 10%, 30% en 60% vervanging. Dit verlaagt de CO2-footprint van de Amerikaanse voedingsindustrie met respectievelijk 2%, 5% en 13,5%. Dat komt omdat dan 2 miljoen tot 12 miljoen minder runderen nodig zijn voor de consumptie. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Ethische gevolgen eiwittransitie

De onderzoekers wilden weten welke ethische gevolgen de eiwittransitie heeft. De verlaging van de CO2-uitstoot noemen ze cruciaal voor de samenleving vanwege de klimaatverandering. Ook stellen ze dat de huidige veehouderijsystemen het milieu belasten en mogelijk nadelig zijn voor het dierenwelzijn. Maar er zitten ook positieve kanten aan de rundvleesproductie, schrijven de onderzoekers in The Lancet. “Rundvlees levert veel voedingsstoffen, evenals werkgelegenheid en inkomen voor miljoenen mensen. En de veehouderij draagt bij aan individuele en gemeenschapsidentiteiten en regionale eetculturen.”

Groei van andere dierlijke ketens

Vervanging van rundvlees door plantaardige alternatieven heeft economische gevolgen, stellen de onderzoekers. “Het kan leiden tot groei van andere dierlijke ketens, zoals varkensvlees en pluimvee. Ook kan meer rundvlees worden geëxporteerd. Deze verschuivingen hebben mogelijk een klein positief effect op het bruto nationaal product.”

Grote verstoringen voor agrarische economie

Maar voor de agrarische economie leidt de eiwittransitie tot grote verstoringen. Volgens de onderzoekers krimpen de runder- en rundvleessectoren met 7% tot 45%. “Dat bedreigt het levensonderhoud van meer dan 1,5 miljoen mensen in de primaire productie en verwerking in de VS.”

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer