Ongunstige fiscale regels voor de landbouw

Er zijn Kamervragen gesteld over ongunstige belastingregels die de land- en tuinbouwsector onevenredig hard zouden raken.

De Kamervragen vloeien rechtstreeks voort uit een interview in Boerderij met agro-fiscalist Bert van de Kerkhof van 6 januari 2020. De Kamerleden Bisschop en Stoffer (beiden SGP) hebben niet lang gewacht en stelden al op 8 januari van dit jaar negen vragen aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën. Knap werk om hier zo snel op in te spelen, of zou het soms afgesproken werk zijn?

Toepassing van de herinvesteringsreserve

De meeste vragen zijn een open deur en zullen slechts standaard antwoorden opleveren. Maar er zijn twee onderwerpen die wel degelijk van belang zijn voor de sector. Ten eerste wordt aandacht gevraagd voor de toepassing van de herinvesteringsreserve (hir) als een bedrijf (gedeeltelijk) beëindigd wordt en er vervolgens wordt geherinvesteerd in een andere onderneming. Dat gaat inderdaad niet altijd goed in het huidige systeem. Met als gevolg dat er uiteindelijk minder soepel kan worden overgeschakeld naar een andere (milieuvriendelijke) onderneming. De hir is zeker voor verbetering vatbaar.

Ik moet er niet aan denken dat er voor iedere sector weer aparte berekeningen moeten worden gemaakt

Het tweede punt dat wordt aangestipt is een pleidooi om een klimaatreserve voor de landbouwsector in te voeren. Hiermee kunnen pieken en dalen in het inkomen fiscaal worden ‘gemiddeld’. Met als uiteindelijk resultaat minder belastingheffing tegen het hoogste tarief. Over deze klimaatreserve ben ik minder enthousiast. Het past niet in het huidige systeem. En hoe moet de hoogte van die reserve berekend worden? Ik moet er niet aan denken dat er voor iedere sector weer aparte berekeningen moeten worden gemaakt. Daar worden alleen adviseurs beter van en de boer niet.

Fiscale regels, het kan altijd beter. En dat geldt zeker voor de hir.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.