Onrealistisch middelenbeleid

04-11 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

In 2030 moet het middelengebruik in de EU gehalveerd zijn. Dat is een ambitieus doel in het nieuwe Europese landbouwbeleid.

De Europese Commissie heeft nu plannen uitgewerkt hoe ze dat doel denkt te halen. Die plannen gaan zeer ver en hebben vergaande consequenties. In grote delen van de Europese Unie, inclusief heel Nederland, zou elke vorm van chemische gewasbescherming onmogelijk worden.

Zelfs biolandbouw krijgt het moeilijk omdat natuurlijke middelen ook in de ban zouden gaan

In FoodAgribusiness is te lezen hoe dit voorstel tot stand gekomen is en dat is nogal ontluisterend. Het begon met het hierboven genoemde doel en de vraag: hoe dan? In elke vergaderronde werd het antwoord scherper en vergaander. Het eindresultaat dat onlangs is besproken en toegelicht, bezorgde vertegenwoordigers van lidstaten een enorme schrik. Onze eigen minister Adema zegt dat het voorstel landbouw in feite onmogelijk maakt in de zogeheten gevoelige gebieden – een titel waar zeer grote en belangrijke Europese landbouwgebieden onder vallen. Zelfs biolandbouw krijgt het moeilijk omdat natuurlijke middelen ook in de ban zouden gaan.

Hoog inzetten

Gelukkig wordt de soep in de EU zelden zo heet gegeten als opgediend. Er zijn nog allerlei momenten van inspraak, controle en aanpassing. De politieke molen gaat nog draaien, dit plan gaat het zo zeker niet halen. Wie weet zit er een strategie achter: hoog inzetten en zien waar je uitkomt. Wat er ook achter zit, vertrouwenwekkend is het zeker niet.

Chemische gewasbescherming is een heikel thema. Voortdurend zoeken naar minder belasting voor milieu en minder gevaren voor gezondheid is erg belangrijk en een Europese overheid is daarbij onmisbaar. Die moet zelfs het voortouw nemen. Maar de lijn die de Commissie nu inzet, is totaal onrealistisch.Beheer